Prečo sa stať členom

Priatelia, modelári. Spoločné aktivity leteckých a raketových modelárov vyústili do vzniku občianského združenia s názvom Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska, ktoré je riadnym členom Slovenského Národného Aeroklubu M.R. Štefánika. Členom LERMAS ponúkame: Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené

Read more