ČLENSTVO v LERMAS

Členom združenia sa môžete stať ako člen modelárskeho klubu, ktorý je (alebo sa chce stať) členom LERMAS. LERMAS umožňuje aj individuálne členstvo (osobám starším ako 18 rokov)

Členstvo v LERMAS získate prostredníctvom modelárskeho klubu alebo ako individuálny člen. Prihláška pre klub je dostupná na tomto odkaze.  Prihláška pre individuálneho člena je dostupná zase na tomto odkaze.

Schválenie členstva nového klubu a individuálneho člena podlieha schváleniu prihlášky členmi príslušnej rady modelárov. Ak do modelárskeho klubu pristupuje nový člen, ktorý sa chce stať členom LERMAS, tak jeho prihlásenie vykoná predseda klubu.

Členstvo v LERMAS je platné až zaplatením členského príspevku, ktorý zahŕňa aj poistenie modelárskej činnosti a FAI licenciu.

Podaním prihlášky dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na registráciu člena, evidencie pre účely poistenia, zriadeniu FAI licencie a registrácie v Informačnom systéme športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke GDPR.

Výška členského príspevku na  kalendárny rok rok 2023 je

  • 5 € pre členov vo veku do 18 rokov
  • 25 € pre členov od 19 do 70 rokov
  • 10 € pre členov nad 70 rokov
  • 50 € pre individuálnych členov (vek min. 18 rokov)