ČLENSTVO v LERMAS

Členom združenia sa môžete stať ako člen modelárskeho klubu, ktorý je (alebo sa chce stať) členom LERMAS. LERMAS umožňuje aj individuálne členstvo (osobám starším ako 18 rokov)

Členstvo v LERMAS získate prostredníctvom modelárskeho klubu vyplnením prihlášky  (prihláška vo formáte excel97 je na tomto odkaze a vo formáte OpenOffice na tomto) a zaplatením členského príspevku, ktorý zahŕňa aj poistenie modelárskej činnosti a FAI licenciu. Schválenie členstva nového klubu a individuálneho člena podlieha schváleniu prihlášky členmi príslušnej rady modelárov.

Podaním prihlášky dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na registráciu člena, evidencie pre účely poistenia, zriadeniu FAI licencie a registrácie v Informačnom systéme športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke GDPR.

Vyplnenú prihlášku zašlite elektronicky na loading...

Výška členského príspevku na 1 kalendárny rok na rok 2018 je

  • 1 € pre členov vo veku do 18 rokov
  • 10 € pre členov od 19 do 70 rokov
  • 5 € pre členov nad 70 rokov