Ako sa stať členom združenia

Členom združenia sa môžete stať ako člen modelárskeho klubu, ktorý je (alebo sa chce stať) členom LERMAS. LERMAS umožňuje aj individuálne členstvo.

Členstvo v LERMAS získate vyplnením prihlášky   (prihláška vo formáte excel97 je na tomto odkaze a vo formáte OpenOffice na tomto) a zaplatením členského príspevku, ktorý zahŕňa aj poistenie modelárskej činnosti a FAI licenciu. Schválenie členstva podlieha schváleniu prihášky členmi príslušnej rady modelárov.

Vyplnenú prihlášku zašlite elektronicky na loading...

Výška členského príspevku na 1 kalendárny rok je

  • 1 € pre členov vo veku do 18 rokov
  • 10 € pre členov od 19 do 70 rokov
  • 5 € pre členov nad 70 rokov