Poistenie v LERMAS

Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG pre poistenie činnosti členov asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti. Poistná zmluva je dostupná z tohoto odkazu. Súčasťou poistnej zmluvy sú aj Všeobecné poistné podmienky  spoločnosti Kooperatíva

Read more