Poistenie v LERMAS

Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG pre poistenie činnosti členov asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti. Poistná zmluva je dostupná z tohoto odkazu. Súčasťou poistnej zmluvy sú aj Všeobecné poistné podmienky  spoločnosti Kooperatíva a.s. VIG Pre predsedov klubov, organizátorov a usporiadateľov súťaží a iných verejných podujatí a individuálnych členov prinášame manuál, ako postupovať v prípade poistnej udalosti. Pre juniorov-nečlenov o.z. (do veku 18 rokov) a zahraničných účastníkov je možné pripoistenie pre jednotlivé akcie

Read more