Články a odkazy na športové akcie, na ktorých sa zúčastňujú a podieľajú členovia LERMAS.

Vloženie údajov do štátneho informačného systému športu

Vážení predsedovia klubov, individuálni členovia, členovia LERMAS v uplynulých dňoch bol v súlade so zákonom č.440/2015 Z.z. vykonaný export údajov z Informačného systému LERMAS do štátneho informačného systému športu. Povinnosťou každej športovej organizácie je udržiavať informácie o športovej organizácii

Read more

Rokovanie zástupcov LERMAS na Letových Prevádzkových Službách, štátny podnik (LPS š.p.) – 21.1.2019

21. januára 2019 na základe našej žiadosti  bolo vykonané rokovanie s funkcionármi LPS š.p. s týmto zámerom: Podať  komplexnú informáciu  o činnosti,  organizačnej štruktúre ,cieľoch a požiadavkách modelárov   k využívaniu vzdušného priestoru. Požiadať o podporu LPS š.p. pri riešení problematiky využívania

Read more