Práca s mládežou

LERMAS v spolupráci s SNA pripravil projekt “Detského modelárskeho tábora Mladý letec“. Projekt bol podaný na Ministerstvo obrany so žiadosťou o dotáciu. Ideový zámer projektu Vám prinášame v tomto dokumente. Podmienkou realizácie projektu je získanie dotácie od Ministerstva obrany. Výsledky pridelenia dotácií by mali byť zverejnené začiatkom júna 2018.