Vloženie údajov do štátneho informačného systému športu

Vážení predsedovia klubov, individuálni členovia, členovia LERMAS v uplynulých dňoch bol v súlade so zákonom č.440/2015 Z.z. vykonaný export údajov z Informačného systému LERMAS do štátneho informačného systému športu. Povinnosťou každej športovej organizácie je udržiavať informácie o športovej organizácii

Read more

Prečo sa stať členom

Modelári, priatelia. Snahy leteckých a raketových modelárov vyjadrené 100% podporou delegátov na mimoriadnych konferenciách týchto odborností v roku 2017, o vytvorenie samostatnej organizácie s právnou subjektivitou, ktorá mala ambíciu stať sa  riadnym členom Slovenského Národného Aeroklubu M.R. Štefánika

Read more