Festival letectva Piešťany 2019

Vážení priatelia modelárskeho sportu a koníčka

Ako mnohí z Vás viete z médií tak sa v dňoch 4-5.5.2019 uskutoční v Piešťanoch Festival letectva.  Vďaka aktivite predsedu rad p. Ota Šáteka má LERMAS možnosť prezentovať sa na tomto podujatí svojou aktívnou účasťou. Organizátor nám ponúkol priestor na propagáciu – statické ukážky modelov a bezplatnú účasť pre 30 detí. Organizátor poskytne bezodplatne priestor 20x50m na vystavenie  modelov a postavenie si stánku o rozmere 6x3m.

Vedenie LERMAS preto vyzýva svojich členov na aktívnu účasť na tomto podujatí. Záujem o podujatie nahláste prostredníctvom formulára a v prípade, že chcete prispieť na výstavu svojimi modelmi, tak je potrebné vyplniť tento formulár.

Vedenie LERMAS Vás súčasne prosí o pomoc pri vytvorení 30 sekundového videa pre premietanie na hlavnej obrazovke podujatia, ďalšie dlhšie video pre premietanie v stánku LERMAS a návrh plagátikov formátu A5-A6, ktoré budú propagovať LERMAS.

Súčasne Vás chcem poprosiť o náhlasenie modelárskych klubov, kde aktívne fungujú modelárske krúžky, ktoré sa venujú mládeži.

Hlavným koordinátorom podujatia je p. Oto Šátek, takže dotazy je potrebné smerovať na jeho email, prípadne na telefónne číslo 0903716883