Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LERMAS – Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí.

Predbežné súťažné pravidlá F3RES a ERES

 Tréner kategórií F3RES a ERES poslal na zverejnenie predbežné pravidlá pre kategórie F3RES a ERES. Pravidlá sú dostupné medzi dokumentami LERMAS a odkazy na stiahnutie pravidiel sú tuto: F3RES – predbežné pravidlá ERES – predbežné pravidlá […]

Čítať ďalej…

Smutná správa – opustil nás Ing. Július Kákoš

Dňa 4.júna 2021 vo veku nedožitých 81 rokov nás opustil nestor modelárskeho športu, fotograf a dlhoročný predseda modelárskeho klubu v Trenčíne Ing. Július Kákoš. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 10.6.2021 o 12.00 na cintoríne v Trenčíne. Nech odpočíva v pokoji a nech modelárske nebo je pre neho večné. Česť jeho pamiatke. […]

Čítať ďalej…