Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LERMAS – Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí.

INFORMÁCIA  K REGISTRÁCII ČLENOV LERMAS

podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EU) 2019/947 Vážení členovia LERMAS, Už ste boli informovaní o tom, že LERMAS má Dopravným Úradom SR pridelené registračné číslo prevádzkovateľov UAS – https://www.lermas.sk/2024/01/29/zapis-do-registra-prevadzkovatelov-uas/. Proces registrácie súvisiaci s prevádzkou našich modelov v zmysle čl. 16 NEK 2019/947 tým však stále nie je úplne ukončený, a preto prebiehajú naďalej intenzívne rokovania s kompetentnými inštitúciami, s cieľom získať pre našich členov oprávnenia, ktoré im umožnia využívať […]

Čítať ďalej…

Smutná správa: opustila nás legenda RaM – Bohumil Pazour

  Veľmi smutná správa prišla z Česka – zakladateľ Československého raketového modelárstva, pán Ing. Bohumil Pazour nás opustil vo veku 93 rokov. Ing. Pazour bol známy v modelárskej a hlavne raketo-modelárskej komunite od začiatkov raketo-modelárskeho športu ako modelár, medzinárodný rozhodca a ako inštruktor na krúžkoch. Začiatkom 60tich rokov bol (spolu s osobnosťami ako Jelínek, Zimaň a Horáček) jeden zo zakladajúcich členov RMK Dubnica nad Váhom – […]

Čítať ďalej…

Zapis do registra prevádzkovateľov UAS 

Vážení členovia LERMAS, naša asociácia bola zapísaná do registra prevádzkovateľov UAS (ako právnická osoba) na Dopravnom úrade SR. Registračné číslo je: SVK-hbkleyuxrz10d Pre Vás, ako našich členov LERMAS to znamená, že sa nemusíte registrovať samostatne. Momentálne pracujeme na tom, aby sme túto registráciu dali do súladu s našou členskou základňou, ktorej aktualizácia pre tento rok ešte stále prebieha. Zároveň riešime […]

Čítať ďalej…