Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LERMAS – Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí.

Smutná správa – Vladimír Zvalený

Mgr. Vladimír Zvalený sa  vyše 40 rokov venoval výchove mladých modelárov a 20 rokov viedol juniorskú reprezentáciu Slovenska. Patril medzi najstarších a najdlhšie pôsobiacich team- managerov vo svete, ktorí sa venovali  juniorom. Založil  najúspešnejší dedinský letecko-modelársky klub M. R. Štefánika v Trenčianskej Turnej. Pod jeho vedením vyrástla úspešná reprezentácia Slovenskej republiky, ktorá priniesla významné výsledky zo súťaží Svetového pohára, Majstrovstiev […]

Čítať ďalej…