Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LERMAS – Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí.

Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2022

V dňoch 14 – 15. 11. 2022 som sa zúčastnil workshopu organizovanom Leteckou fakultou TUKE v Košiciach.  Je potešiteľné, že pozývanie „ modelárov“ na zamestnania   o rozdelení  a správe vzdušného priestoru sa stalo dobrou tradíciou. Aj keď sme možno tí, ktorí využívajú najmenšiu časť vzdušného priestoru , postupne sme celou komunitou  „ veľkých“ užívateľov  považovaní za súčasť veľkej rodiny , bez rozdielu aké nároky […]

Čítať ďalej…