Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LERMAS – Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí.

Povolenie Dopravného úradu na prevádzku UAS

Vážení modelári, členovia LERMAS, Uplynulo už veľa rokov od doby, keď sme sa po prvý krát zúčastnili rokovania s Dopravným Úradom SR. Nie vždy sme odchádzali spokojní a s pocitom, že sme dosiahli očakávaný cieľ. Dnes však môžem konštatovať, že vytrvalosť v presadzovaní našich požiadaviek prináša prvé ovocie.  Nebola to ľahká cesta a ľahkou nebude ani jej pokračovanie, pretože ešte nie sme na konci. […]

Čítať ďalej…

Uvedenie do siene slávy

Dňa19.4.2024 bol v Malackách uvedený do siene slávy dlhoročný letecký modelár a náš člen Marin Doležal. Záznam z odovzdania ocenenia si môžete pozrieť tu. […]

Čítať ďalej…