Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LERMAS – Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí.

Uvedenie do siene slávy

Dňa19.4.2024 bol v Malackách uvedený do siene slávy dlhoročný letecký modelár a náš člen Marin Doležal. Záznam z odovzdania ocenenia si môžete pozrieť tu. […]

Čítať ďalej…

Stanovy – aktuálna verzia

Združenie bolo zaregistrované dňa 27.7.2017 na Ministerstve vnútra do registra občianskych združení pod číslom: VVS/1-900/90-51628 Ostatná verzia stanov bola schválená konferenciou dňa 8.8.2023 a zaregistrovaná Ministerstvom vnútra dňa 5.2.2024. Stanovy združenia sú dostupné z  tohoto odkazu. Originál stanov (scan, vrátane dodatku) je dostupný na tomto odkaze. Staršie verzie stanov (už neplatné) nájdete v archíve. […]

Čítať ďalej…