Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LERMAS – Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí.

Zasadanie a uznesenie plenárnej komisie L a R modelárov 2021

Dňa 29.11. 2021 bolo vykonané plenárne zasadanie   športovej komisie pre letecké a raketové modelárstvo v rámci SNA. Zúčastnili sa ho zástupcovia  ZOČ, v ktorých sú registrovaní modelári . Z poverenia Prezidenta SNA rokovanie viedol predseda LERMAS Ľ.Krupár. Počas rokovania boli  jednotliví zástupcovia ZOČ zoznámení s poslaním LERMAS ako Národného predstaviteľa športového Aeromodelárstva v pôsobností SR. Predseda LERMAS  zúčastnených informoval o systémovom prepojení rozhodujúcich oblastí činnosti  LERMAS akými […]

Čítať ďalej…

Zlaté krídla 2021 – návrat k oceneným

Dňa 3. septembra 2021 v predvečer Medzinárodného leteckého dňa SIAD sa už po šiesty krát udeľovali prestížne ocenenia v ankete Zlaté krídla – Národná cena letectva Slovenskej republiky. Galavečer sa konal na letisku M. R. Štefánika, Bratislava v hangári letky Ministerstva vnútra SR. Cieľom ankety je prezentovať dosiahnuté výsledky civilného letectva, športového letectva, letectva silových zložiek, vedy, výskumu a školstva, ako aj zvyšovať […]

Čítať ďalej…