Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LERMAS – Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí.

Zápis z Pracovného rokovania štatutárov SNA, LAA a LERMAS  25.4.2023

Téma :  Vytvorenie Strešnej organizácie NŠZ pre letecké športy Zúčastnení: Miroslav Gábor, Ľubomír Krupár, Miroslav Jančiar, Marcela Nagyová Štatutári  jednotlivých športových zväzov prerokovali   danú problematiku a dohodli sa : Nové nastavenie Národného športového zväzu bude orientované na vytvorenie strešnej organizácie  s cieľom pokryť športové aktivity všetkých odvetví leteckého športu Na kreovaní strešnej organizácie sa budú podieľať tri športové organizácie, ktoré majú zastúpenie […]

Čítať ďalej…