Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LERMAS – Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí.

Ponuka práce na LPS – riadiaci letovej prevádzky

Dobrý deň,dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o spoluprácu pri intenzívnom hľadaní nových kandidátov na pozíciu "riadiaci letovej prevádzky" na pracovisko oblastného riadenia Bratislava v štátnom podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky.Táto téma je pre náš podnik dlhodobo aktuálna, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že trh práce vo svojom vývoji podlieha vplyvom, ktoré nedokážeme ovplyvniť z úrovne podniku. […]

Čítať ďalej…

LERMAS sa prezentoval na Leteckom Festivale v Piešťanoch v dňoch 6 – 8. 5. 2022

 Aj keď celková úroveň medializácie a propagandy v rámci LERMAS ešte nedosahuje požadovanú úroveň podarilo sa nám presadiť a v rámci významnej leteckej akcie akou bezo sporu Letecký festival je, vzorne reprezentovať modelárov organizovaných v LERMAS. Bolo to prvý krát v histórii modelárstva na Slovensku, keď modelári dostali priestor nie iba na statické ukážky modelov, ale dostali priestor a vyčlenený čas v pevnom letovom programe po všetky tri […]

Čítať ďalej…