Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LERMAS – Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí.

Strata/nález modelu

V prípade, že pri vašej športovej činnosti dôjde k strate modelu, prípadne nejaký model nájdete, tak pre pátranie môžete využiť službu našej partnerskej organizácie Mám dron. Viac informácií nájdete na tomto odkaze https://mamdron.sk/straty-a-nalezy/ […]

Čítať ďalej…

Pokyny k hlasovaniu na elektronickej konferencii LERMAS 2023

Vážení predsedovia klubov, individuálni členovia pripravil som pre Vás návod ako postupovať pri skúšobnom hlasovaní na elektronickej konferencii LERMAS2023. Otvorte si stránku so skúšobným hlasovaním https://www.lermas.sk/2023/03/05/konferencia-2023-skusobne-hlasovanie/ Prihláste pod vašim emailom, ktorý máte zadaný v Informačnom systéme LERMAS. V prípade, že si nepamatáte heslo na portál lermas.sk, tak na tomto linku môžete požiadať o obnovu hesla https://www.lermas.sk/wp-login.php?action=lostpassword Po úspešnom prihlásení zahlasujte […]

Čítať ďalej…