Orgány asociácie

Predseda asociácie Ľubomír Krupár
Podpredseda asociácie Štefan Buraj
Predsedníctvo Ľubomír Krupár
Štefan Buraj
Jakub Drmla
Michal Hricinda
Kontrolná a revízna komisia Andrej Molčányi
Milan Mačinga
Ladislav Bohunický
Sekretariát Attila Csontos
Rada leteckých modelárov Predseda Oto Šátek
F1A,B,C Igor Miertuš
F1D,E Pavol Polonec
Malé voľné modely Martin Gecík
F2,UŠ,ŠUM,R Ján Gašpar
F3A Štefan Puzder
F3B,F3J funkcia neobsadená
F3F Ladislav Vašek
F3K Peter Malák
F3L Ján Littva
F5B,F5J Bohuslav Majerčík
Historické modely Miroslav Petrila
Rada raketových modelárov Michal Žitňan  
Roman Čižnár
Marián Greš
Vasil Pavljuk
Milan Javořík
Delegáti CIAM FAI Jakub Drmla
Zoran Pelagić