Orgány asociácie

Predseda asociácie Ľubomír Krupár loading...
Podpredseda asociácie Štefan Buraj loading...
Predsedníctvo Ľubomír Krupár loading...
Štefan Buraj
Juraj Bačiak
Michal Hricinda
Kontrolná a revízna komisia Andrej Molčányi   loading...
Milan Mačinga
Ladislav Bohunický
Sekretariát Attila Csontos loading...
Rada leteckých modelárov Predseda Ľubomír Krupár loading...
F1A,B,C Igor Miertuš
F1D,E Pavol Polonec
Malé voľné modely Vladimír Zvalený st.
F2,UŠ,ŠUM,R Ján Gašpar
F3A Roman Rychnavský
F3B,F3J Juraj Bartek
F3F Milan Krchňavý
F3K Róbert Braciník
F3U Ľubomír Sládek
F5B,F5J Juraj Bačiak
Historické modely František Swiety
Rada raketových modelárov Michal Žitňan loading...
Roman Čižnár
Marián Greš
Vasil Pavljuk
Milan Javořík