Orgány asociácie

Predseda asociácie Ľubomír Krupár
Podpredseda asociácie Štefan Buraj
Predsedníctvo Ľubomír Krupár
Štefan Buraj
Jakub Drmla
Michal Hricinda
Kontrolná a revízna komisia Milan Mačinga
Ladislav Bohunický
3. funkcia neobsadená
od 28.10.2023
Sekretariát Attila Csontos do 31.12.2023
Andrej Molčányi od 28.10.2023
Rada leteckých modelárov Predseda Oto Šátek
F1A,B,C Igor Miertuš
funkcia neobsadená od 15.02.2024
F1D,E Pavol Polonec
F1H Martin Gecík
F2,UŠ,ŠUM,R Ján Gašpar
F3A Štefan Puzder
od 31.12.2023 poverený zastupovaním
Peter Roziak
F3B,F3J Juraj Bartek
funkcia neobsadená od 31.12.2021
F3F Ladislav Vašek
F3K Peter Malák
F3L Ján Littva
F5B,F5J Bohuslav Majerčík
SAM Miroslav Petrila
Rada raketových modelárov Michal Žitňan  
Roman Čižnár
Marián Greš
Vasil Pavljuk
Milan Javořík
Delegáti CIAM FAI Jakub Drmla
Zoran Pelagić