Ako sa stať členom združenia

Členom združenia sa môžete stať ako člen modelárskeho klubu, ktorý je (alebo sa chce stať) členom LERMAS. LERMAS umožňuje aj individuálne členstvo. Členstvo v LERMAS získate vyplnením prihlášky   (prihláška vo formáte excel97 je na tomto odkaze a vo formáte OpenOffice na tomto) a zaplatením členského príspevku, ktorý zahŕňa aj poistenie modelárskej činnosti a FAI licenciu. Schválenie členstva podlieha schváleniu prihášky členmi príslušnej rady modelárov. Vyplnenú prihlášku zašlite elektronicky na Výška členského príspevku na 1 kalendárny rok

Read more