ČLENSTVO v LERMAS

Členom združenia sa môžete stať ako člen modelárskeho klubu, ktorý je (alebo sa chce stať) členom LERMAS. LERMAS umožňuje aj individuálne členstvo (osobám starším ako 18 rokov) Členstvo v LERMAS získate prostredníctvom modelárskeho klubu alebo ako individuálny člen. Prihláška pre klub je dostupná na tomto odkaze.  Prihláška pre individuálneho člena je dostupná zase na tomto odkaze. Schválenie členstva nového klubu a individuálneho člena podlieha schváleniu prihlášky členmi príslušnej rady modelárov. Ak do modelárskeho klubu pristupuje

Read more