Kontakty a údaje

Názov v slovenčine: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z.

Názov v angličtine: Slovak aerospace modelling association

Skratka: LERMAS

Sídlo: LERMAS o.z.
Pri Rajčianke 49
010 01, Žilina
Slovenská republika

IČO:51027097

IBAN:SK04 0900 0000 0051 3601 4228, SWIFT:GIBASKBX

Korešpodenčné adresy (zasielanie listových zásielok)

Attila Csontos Ľubomír Krupár
kpt. Jaroša 3 Pod Traťou 317
04022 Košice 96611 Trnavá Hora

email:

informácie o registrácii v asociácii:

správca stránky: