Rozšírené zasadanie orgánov LERMAS 10/2021

Vážení predsedovia klubov, individuálni členovia V dňoch 22-24.10. sa uskutoční rozšírené zasadanie orgánov LERMAS s účasťou predsedníctva, odborných rád, kontrolnej a revíznej komisie, delegátov CIAM FAI a sekretariátu s nasledujúcim programom PROGRAM: 9:00 – 12:00   Vnútorná problematika LERMAS: Prerokovanie potreby

Read more