Zápis zo zasadnutia CIAM FAI Bureau

Ankara, Turecko 30.11. – 1.12.2018 Zúčastnení: Zoran Pelagič, prezident podkomisie pre raketové modelárstvo v CIAM FAI a člen CIAM Bureau Hlavné body programu: Inšpekcia terénu pre nastavajúce Svetové Letecké Hry (WAG)  ktoré sa majú konať v Ankare 2022 s konzultáciou a návrhom možných kategórií. Pre účely CIAM bolo vyhradene letisko v centre mesta ( bývalý hypodrom). Celkový letový             priestor je približné 800x350m (Obr.1 a 2). Predmetom jednania bolo aj analyzovať a navrhnúť kategórie tak,

Read more