Zapis do registra prevádzkovateľov UAS 

Vážení členovia LERMAS,

naša asociácia bola zapísaná do registra prevádzkovateľov UAS (ako právnická osoba) na Dopravnom úrade SR.

Registračné číslo je:

SVK-hbkleyuxrz10d

Pre Vás, ako našich členov LERMAS to znamená, že sa nemusíte registrovať samostatne.

Momentálne pracujeme na tom, aby sme túto registráciu dali do súladu s našou členskou základňou, ktorej aktualizácia pre tento rok ešte stále prebieha.

Zároveň riešime i to, ako sa budú označovať Vaše modely, spolu so zohľadnením absolvovania vedomostného testu znalostí pilota bezpilotného prostriedku.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

Zápis do registra prevádzkovateľov UAS