Zápis do registra prevádzkovateľov UAS 

Vážení členovia LERMAS,

naša asociácia bola zapísaná do registra prevádzkovateľov UAS (ako právnická osoba) na Dopravnom úrade SR.

Registračné číslo je:

SVK-hbkleyuxrz10d

Pre Vás, ako našich členov LERMAS to znamená, že sa nemusíte registrovať samostatne, nakoľko toto registračné číslo sa vzťahuje na každého jedného z Vás.

Vaše modely si musíte (po absolvovaní vedomostného testu znalostí pilota bezpilotného prostriedku) označiť vyššie uvedeným registračným číslom spolu s číslom Vašej NAC-licencie v tvare:

SVKXXXX

… kde XXXX je štvorčíslie, ktoré má každý z členov LERMAS udelené unikátne spolu s FAI-licenciou.

Na overenie platnosti Vášho registračného čísla slúži stránka: over.lermas.sk

Zápis do registra prevádzkovateľov UAS