Smutná správa: opustila nás legenda RaM – Bohumil Pazour

 

Veľmi smutná správa prišla z Česka – zakladateľ Československého raketového modelárstva, pán Ing. Bohumil Pazour nás opustil vo veku 93 rokov.

Ing. Pazour bol známy v modelárskej a hlavne raketo-modelárskej komunite od začiatkov raketo-modelárskeho športu ako modelár, medzinárodný rozhodca a ako inštruktor na krúžkoch.

Začiatkom 60tich rokov bol (spolu s osobnosťami ako Jelínek, Zimaň a Horáček) jeden zo zakladajúcich členov RMK Dubnica nad Váhom – jedného najstarších raketo-modelárskych klubov v Európe a na Svete. Tento klub organizoval vôbec prvú medzinárodnú súťaž podľa pravidiel FAI – dlhodobo známu ako „Dubnicky Maj“. V rámci klubu a skupiny, Ing. Pazour pomohol vyvinúť raketové motory, ktorých štandardy sa používajú dodnes.

Je prvý súťažný úspech bol na  vôbec prvej medzinárodnej súťaži – dubnickom máji 1966, kde obsadil tretie miesto v kategórii raketoplánov.

Po ukončení súťažnej kariéry sa Ing. Pazour dal na dráhu úspešného medzinárodného rozhodcu (hlavne pre kategórie makiet S5 a S7) a tuto funkciu zastaval na viacerých Majstrovstvách  Európy a sveta v rozmedzí niekoľkých desaťročí. Okrem rozhodcovských a organizačných aktivít sa Ing. Pazour venoval aj mládeži, a to najprv v RMK Dubnica a neskôr ako inštruktor v RMK Adamov, z ktorého zišlo viacero národných a medzinárodných majstrov. Jeho syn Petr je stále aktívny športovec a čleň Českého národného družstva.

Pre svoju dlhodobú obetavú činnosť, bol Ing. Pazour uvedený do siene slávy Českých raketových modelárov.

Ing. Bohumil Pazour bol tichej a usilovnej povahy, vždy plný energie a života. Venoval svoj život raketovému modelárstvu a jeho prítomnosť bude na súťažiach chýbať, ale jeho odkaz a dielo sa na súťažnom poli nezabudne.

Nech je nášmu priateľovi, Ing. Bohumilovi Pazourovi večne modré nebo!