Stanovy – aktuálna verzia

Združenie bolo zaregistrované dňa 27.7.2017 na Ministerstve vnútra do registra občianskych združení pod číslom: VVS/1-900/90-51628

Ostatná verzia stanov bola schválená konferenciou dňa 8.8.2023 a zaregistrovaná Ministerstvom vnútra dňa 5.2.2024.

Stanovy združenia sú dostupné z  tohoto odkazu.

Originál stanov (scan, vrátane dodatku) je dostupný na tomto odkaze.

Staršie verzie stanov (už neplatné) nájdete v archíve.