Oslavy 20-teho výročia založenia SFUL

Na základe osobného pozvania Prezidenta SFUL (Slovenská Federácia Ultraľahkého lietania) som sa dňa 15.6. 2018 zúčastnil , ako predseda LERMAS slávnostného Gala večera pri príležitosti osláv 20 výročia založenia SFUL. Bola to veľkolepá akcia , kde boli udeľované rôzne ocenenia . Medzi ocenenými bol aj LERMAS, ktorý v súčinnosti s ostatnými predstaviteľmi leteckých športov usiluje o propagáciu letectva a tvorbu štruktúr pre lepšiu organizovanosť a ohodnocovanie leteckých športovcov na Slovensku.

Osobne toto ocenenie považujem za záväzok do budúcnosti ako výraz konkrétnej spolupráce našich športových združení, nakoľko história LERMAS je na to príliš krátka.

V mene všetkých modelárov LERMAS som všetkým členom SFUL poprial veľa úspechov v organizovaní leteckých aktivít ako i v osobnom živote.

Predseda LERMAS
Ľubomír Krupár