Pozvánka na riadnu konferenciu LERMAS

Letecko – raketomodelárska asociácia Slovenska – LERMAS

Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, www.lermas.sk

POZVÁNKA NA RIADNU KONFERENCIU LERMAS

Miesto konania:  Jedáleň SOŠ polytechnická, Demänovská 669, 031 01 Liptovský Mikuláš-Palúdzka, N49.077677, E19.595811

Termín a čas: 15.12.2018, 10.00-19.00

Na základe predsedníctva LERMAS sa uskutoční riadna konferencia združenia podľa nasledovného návrhu programu konferencie:

Program riadnej konferencie LERMAS

 1. Voľba zapisovateľa
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy programu konferencie
 5. Schválenie programu konferencie
 6. Voľba pracovného predsedníctva
 7. Voľba návrhovej komisie
 8. Voľba overovateľov zápisnice
 9. Správa predsedu o činnosti združenia za rok 2018 a jej schválenie
 10. Správa sekretariátu o hospodárení a stave evidenčno-organizačných úloh, jej schválenie
 11. Zmena/doplnenie členov rady leteckých a raketových modelárov
 12. Návrh na stanovenie výšky členského poplatku 2019, schválenie
 13. Stanovy asociácie – zmeny a doplnenia – diskusia
 14. Schválenie zmien stanov asociácie
 15. Predloženie a schválenie plánu práce LERMAS na rok 2019
 16. Predloženie a schválenie predbežného rozpočtu LERMAS na rok 2019
 17. Diskusia
 18. Návrh uznesenia a jeho schválenie (návrhová komisia)

Pokyny pre delegátov klubov a individuálnych členov:

Predsedníctvo LERMAS