Činnosť združenia

Činnosť združenia je riadená orgánmi združenia.

  • Konferencia LERMAS je najvyšším orgánom LERMAS.
  • Predsedníctvo je najvyšším výkonným a riadiacim orgánom LERMAS v období medzi konaním konferencií.
  • Činnosť združenia po odbornej stránke riadi rada leteckých a rada raketových modelárov.

Na dodržiavanie stanov, predpisov, hospodárenia a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo stanov združenia je ustanovená kontrolná a revízna komisia.