Stav členskej základne LERMAS k 31.3.2019

Dňom 31.3.2019 bol ukončený proces registrácie členskej základne LERMAS v roku 2019. Súčasne bola ukončená registrácia nových klubov. Všetky registrované kluby v LERMAS majú právny formu 701 – združenie, čím bol splnený jeden zo záverov riadnej konferencie LERMAS z decembra 2018. Tak ako sa dalo predpokladať zvýšením členského v LERMAS nastal pokles členskej základne. V roku 2018 bolo registrovaných 980 členov, v súčasnosti je v LERMAS registrovaných 772 členov, čo predstavuje pokles členskej základne o

Read more

Pripomienkovanie návrhu Rozhodnutia č.1/2019

Predsedníctvo LERMAS spolu s radami leteckých a raketových modelárov dáva členom LERMAS možnosť pripomienkovania návrhu Rozhodnutia č.1/2019 Dopravného úradu O podmienkach vykonania letu bezpilotným lietadlom vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky Na tomto odkaze nájdete predmetný návrh. Pripomienkovanie dokumentu vykonajte použitím funkcie Sledovanie zmien vo Worde, prípadne do textu vkladajte poznámky tak, aby bolo možné identifikovať pôvodný text a Vaše pripomienky. Ideálne je zozbierať pripomienky za celý klub a poslať všetky pripomienky naraz. Zber pripomienok bude

Read more

Súťaž „My dream to fly“ – môj sen lietať (2019)

FAI Lausanne každoročne organizuje veľkú medzinárodnú maliarsku súťaž pre deti, ktoré majú vzťah k letectvu. V tomto roku je témou súťaže „My dream to fly“ – môj sen lietať. V prípade, že máte vo svojom okolí juniora, ktorý okrem svojej lásky k letectvu dobre kreslí, oslovte ho prosím . FAI udeľuje najlepším kresbám zlatú, striebornú a bronzovú medailu. Práce sú rozdelené do troch kategórií podľa veku: Group I – Junior Category (Date of birth between 1

Read more

Zápis zo zasadnutia CIAM FAI Bureau

Ankara, Turecko 30.11. – 1.12.2018 Zúčastnení: Zoran Pelagič, prezident podkomisie pre raketové modelárstvo v CIAM FAI a člen CIAM Bureau Hlavné body programu: Inšpekcia terénu pre nastavajúce Svetové Letecké Hry (WAG)  ktoré sa majú konať v Ankare 2022 s konzultáciou a návrhom možných kategórií. Pre účely CIAM bolo vyhradene letisko v centre mesta ( bývalý hypodrom). Celkový letový             priestor je približné 800x350m (Obr.1 a 2). Predmetom jednania bolo aj analyzovať a navrhnúť kategórie tak,

Read more

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve – 2019

Dopravný úrad v spolupráci s Letovými prevádzkovými službami Slovenskej republiky, štátny podnik organizuje a srdečne Vás pozýva na Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve. „Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve – 2019“,  sa uskutoční v sobotu 30.3.2019 o 9:00 hod. v Agroinštitúte Nitra, š. p. , Akademická 4, Nitra. Týmto Vás chcem zároveň poprosiť o informovanie Vašich kolegov, prip. i  leteckej verejnosti v rámci Vašich možností. Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve je tiež publikovaný na hlavnej stránke DÚ a LPS SR, š.p. Presné odkazy sú: http://letectvo.nsat.sk/2019/02/04/seminar-o-bezpecnosti-v-civilnom-letectve/ https://www.lps.sk/sk/tlacove-centrum/aktuality/item/359-seminar-o-bezpecnosti-v-civilnom-letectve-2019 Prihlasovanie je

Read more