Stanovy – aktuálna verzia

Združenie bolo zaregistrované dňa 27.7.2017 na Ministerstve vnútra do registra občianskych združení pod číslom: VVS/1-900/90-51628 Ostatná verzia stanov bola schválená konferenciou dňa 8.8.2023 a zaregistrovaná Ministerstvom vnútra dňa 5.2.2024. Stanovy združenia sú dostupné z  tohoto odkazu.

Read more