Povolenie Dopravného úradu na prevádzku UAS

Vážení modelári, členovia LERMAS,

Uplynulo už veľa rokov od doby, keď sme sa po prvý krát zúčastnili rokovania s Dopravným Úradom SR. Nie vždy sme odchádzali spokojní a s pocitom, že sme dosiahli očakávaný cieľ.

Dnes však môžem konštatovať, že vytrvalosť v presadzovaní našich požiadaviek prináša prvé ovocie.  Nebola to ľahká cesta a ľahkou nebude ani jej pokračovanie, pretože ešte nie sme na konci.

Ako sme Vás pred nedávnom informovali, DÚ nám potvrdil hromadnú REGISTRÁCIU pilotov bezpilotných prostriedkov – spoločnú pre všetkých členov LERMAS. Rovnako tak Vás teraz s potešením informujem, že nám DÚ vystavil POVOLENIE na prevádzku modelov v rámci klubov a združení modelárov, podľa článku 16, NEP 2019/947.

Pôvodne sme predpokladali, že v súčasnej dobe už bude schválená novela Leteckého zákona, ktorá prvý krát obsahuje články definujúce práva a povinnosti registrovaných modelárov. Žiaľ proces legislatívneho postupu nie je ukončený a preto zostávajú otvorené významné oblasti, ktoré sú pre našu činnosť nevyhnutné. Nakoľko bolo potrebné zlegalizovať základné postupy pre registráciu a vybavenia povolení pre prevádzkovanie modelov (ktorý je výstupom po vykonaní testu pilota bezpilotných prostriedkov), súhlasili sme, že ostatné oblasti ako sú právomoci LERMAS pre určenie povolených výšok letu na našich modelárskych plochách, ako i výnimočné právomoci pre organizovanie súťaží a Verejných modelárskych podujatí, budú predmetom ďalších rokovaní s kompetentnými orgánmi – Dopravným úradom, Letovými prevádzkovými službami a Úradom vojenského letectva.

Osobne  tak ako celé Predsedníctvo, budem rád ak si každý náš člen uvedomí, výhody, ktoré sa nám prijatím týchto  aktov  otvárajú a prispeje svojím zodpovedným prístupom k ich dôslednému plneniu. Súbežne s nadobudnutím účinnosti jednotlivých dokumentov budú zo strany DÚ a LERMAS postupne vykonávané kontroly.

Lietajte prosím zodpovedne, a buďte ohľaduplní k ostatným užívateľom vzdušného priestoru .

Ak svojou činnosťou všetkých presvedčíme, že vieme lietať zodpovedne, budeme  dodržiavať naše postupy, obsiahnuté v dokumentoch, ktoré sme predložili na poúdenie DÚ, vytvoríme si ešte väčší priestor na postupnú obhajobu všetkých našich požiadaviek. Zatiaľ sme na dobrej ceste k obhajobe cieľov našej organizácie LERMAS, a k získaniu postavenia plnohodnotného a váženého partnera všetkým relevantným orgánom, ktoré  pre oblasti lietania a športu na Slovensku máme.

Letu zdar!

Predseda LERMAS
Ľubomír Krupár