Športové pravidlá

Súťažná a stavebná činnosť je riadená súťažnými pravidlami. Pre medzinárodné kategórie pravidlá vydáva a udržiava komisia CIAM FAI, pre národné kategórie za pravidlá zodpovedá Rada leteckých a Rada raketových modelárov.

FAI pravidlá v originále (v anglickom jazyku) sú dostupné na stránkach FAI.
Český preklad pravidiel je dostupný na stránkach SMČR.
Národné súťažné a stavebné pravidlá sú dostupné v zozname dokumentov .