Športová činnosť

Na stránke FAQ (časté otázky a odpovede) boli doplnené ďalšie dotazy a odpovede na tieto otázky.
Dopravný úrad v spolupráci s Letovými prevádzkovými službami Slovenskej republiky, štátny podnik organizuje a srdečne Vás pozýva na Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve. „Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve – 2019“,  sa uskutoční v sobotu 30.3.2019 o 9:00 hod. v Agroinštitúte Nitra, š. p. , Akademická 4, Nitra. Týmto Vás chcem zároveň poprosiť o informovanie Vašich kolegov, prip. i  leteckej verejnosti v rámci Vašich možností. Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve je tiež publikovaný na hlavnej stránke DÚ a LPS SR, š.p. Presné odkazy sú: http://letectvo.nsat.sk/2019/02/04/seminar-o-bezpecnosti-v-civilnom-letectve/ https://www.lps.sk/sk/tlacove-centrum/aktuality/item/359-seminar-o-bezpecnosti-v-civilnom-letectve-2019 Prihlasovanie je

Aktuality 2019/01

Posted by webadmin on 6. februára 2019

0
Na stránke Činnosť združenia -> Dokumenty v sekcii Ekonomika pribudl výpis z účtu za mesiac január 2019. Na rovnakej stránke v sekcii Súťaže -> PEF a FEF pribudli registračné formulára reprezentačných družstiev za roky 2018 a 2019.
21. januára 2019 na základe našej žiadosti  bolo vykonané rokovanie s funkcionármi LPS š.p. s týmto zámerom: Podať  komplexnú informáciu  o činnosti,  organizačnej štruktúre ,cieľoch a požiadavkách modelárov   k využívaniu vzdušného priestoru. Požiadať o podporu LPS š.p. pri riešení problematiky využívania vzdušného priestoru pre všetky kategórie leteckých a raketových modelárov. Nami deklarovaný prístup organizovaných modelárov k bezpečnosti a pripravenosť  LERMAS podporovať požiadavky bezpečného využívania vzdušného priestoru bol funkcionármi ocenený. Vzhľadom k tomu, že LPS š.p. v plnom rozsahu akceptujú požiadavky Deklarácie FAI ( každý má právo
Vytvorená nová stránka so športovými pravidlami
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti športu č. F-2019-DOT01. LERMAS aj tento rok sa do výzvy aktívne zapojí. Cieľom dotácií je financovanie významných športových podujatí a odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2018.
Dňa 6.1.2019 bola členom rady leteckých a rady raketových modelárov doručená výzva na predkladanie podkladov pre získanie dotácie z Ministerstva školstva v roku 2019. Súčasťou dotácie je aj žiadosť na odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2018.
Na stránke FAI boli zverejnené aktualizované dokumenty CIAM FAI platné na rok 2019. Dokumenty nájdete na stránke https://www.fai.org/page/ciam-code
Naša výprava raketových modelárov sa zúčastnila Majstrovstiev sveta v poľskom meste Wloclawek. Raketoví modelári ako je zvykom nesklamali a z Majstrovstiev doniesli 11 medailí (7 v junioroch a 4 v senioroch). Kompletný prehľad nájdete v tomto súbore. Prehľad diania Vám prinášame v sérii článkov uverejnených v regionálnom internetovom médiu. 1.časť 2.časť 3.časť
Séria článkov od team manažéra výpravy na Majstrovstvá sveta upútaných modelov, kde Igor Burger získal bronzovú medailu v kategórii F2B – upútané akrobatické modely. Kompletné výsledky nájdete v tomto súbore. Článok I. Článok II. Článok III. Článok IV. Článok V. Výsledky Majstrovstiev sú dostupné na stránke organizátora.