Majstrovstvá sveta raketových modelov 2018, Wloclawek,Poľsko

Naša výprava raketových modelárov sa zúčastnila Majstrovstiev sveta v poľskom meste Wloclawek. Raketoví modelári ako je zvykom nesklamali a z Majstrovstiev doniesli 11 medailí (7 v junioroch a 4 v senioroch). Kompletný prehľad nájdete v tomto súbore. Prehľad diania Vám prinášame v sérii článkov uverejnených v regionálnom internetovom médiu. 1.časť 2.časť 3.časť

Read more

Informácia o Rokovaní na MŠ – jún 2018

V mesiaci jún prebehlo na MŠ ďalšie kolo rokovaní, ktoré sme vyvolali ( LERMAS) z dôvodu, že spôsob  pri delení financií  a pri stanovení pomeru zastúpenia modelárov v orgánoch a delegátov na konferencii SNA je podľa nás neprijateľný . Vzhľadom k tomu, že modelári priniesli SNA výborné výsledky sme očakávali, že sa to priamo prejaví v množstve finančných prostriedkov a počte zástupcov v orgánoch SNA. Už na úvodnom rokovaní sme požiadali aby bolo zvolané rokovanie za účastí zástupcov všetkých predstaviteľov leteckých športov ( SFUL,LAA,

Read more

Oslavy 20-teho výročia založenia SFUL

Na základe osobného pozvania Prezidenta SFUL (Slovenská Federácia Ultraľahkého lietania) som sa dňa 15.6. 2018 zúčastnil , ako predseda LERMAS slávnostného Gala večera pri príležitosti osláv 20 výročia založenia SFUL. Bola to veľkolepá akcia , kde boli udeľované rôzne ocenenia . Medzi ocenenými bol aj LERMAS, ktorý v súčinnosti s ostatnými predstaviteľmi leteckých športov usiluje o propagáciu letectva a tvorbu štruktúr pre lepšiu organizovanosť a ohodnocovanie leteckých športovcov na Slovensku. Osobne toto ocenenie považujem za

Read more

Správa o činnosti predsedníctva 2018/05

Vážení členovia LERMAS, predsedníctvo LERMAS si je vedomé potreby informovať členskú základňu preto Vám poskytujeme nasledujúce informácie z činnosti našej športovej organizácie: Na stránke LERMAS sú zatiaľ uverejnené len tie príspevky, ktoré bolo možné vzhľadom na okolnosti  a reálna stav výsledkov uverejniť. LERMAS má predbežne vytvorený rozpočet, ale nie je schválený nakoľko stále prebiehajú rokovania o jeho výške. Do dnešného dňa nebol schválený ani rozpočet SNA, od ktorého sa odvíja rozpočet LERMAS. Členovia rád o sume, ktorá

Read more

Práca s mládežou

LERMAS v spolupráci s SNA pripravil projekt „Detského modelárskeho tábora Mladý letec„. Projekt bol podaný na Ministerstvo obrany so žiadosťou o dotáciu. Ideový zámer projektu Vám prinášame v tomto dokumente. Podmienkou realizácie projektu je získanie dotácie od Ministerstva obrany. Výsledky pridelenia dotácií by mali byť zverejnené začiatkom júna 2018.

Read more