Práca s mládežou

LERMAS v spolupráci s SNA pripravil projekt “Detského modelárskeho tábora Mladý letec“. Projekt bol podaný na Ministerstvo obrany so žiadosťou o dotáciu. Ideový zámer projektu Vám prinášame v tomto dokumente. Podmienkou realizácie projektu je získanie

Read more

Činnosť združenia

Činnosť združenia je riadená orgánmi združenia. Konferencia LERMAS je najvyšším orgánom LERMAS. Predsedníctvo je najvyšším výkonným a riadiacim orgánom LERMAS v období medzi konaním konferencií. Činnosť združenia po odbornej stránke riadi rada leteckých a rada

Read more