Vloženie údajov do štátneho informačného systému športu

Vážení predsedovia klubov, individuálni členovia, členovia LERMAS v uplynulých dňoch bol v súlade so zákonom č.440/2015 Z.z. vykonaný export údajov z Informačného systému LERMAS do štátneho informačného systému športu. Povinnosťou každej športovej organizácie je udržiavať informácie o športovej organizácii

Read more