Registrácia členov LERMAS v zmysle NEP, postup, pokyny

Po dlhých rokoch a zdĺhavých rokovaniach s DÚ a MD Predsedníctvo LERMAS pristúpilo k vlastnému postupu registrácie bezpilotných prostriedkov – modelov . Nie je to v rozpore so spomínaným Nariadením, nakoľko registráciou môžu byť poverené viaceré subjekty.

Celý postup je dielom našich modelárov a bol odkonzultovaný na Ministerstve dopravy. Realizácia centrálnej registrácie ( nie iba modelárov) bola podmieňovaná prijatím nového leteckého zákona, na tvorbe ktorého sa naši zástupcovia aktívne podieľali. Návrh už obsahuje detailne rozpracovanie čl.16 NEP 947/2019 s možnosťami získať pre registrovaných modelárov POVOLENIE, ktoré umožní pokračovať v našej činnosti aspoň v podobných podmienkach ako doteraz. Zákon však doteraz nebol prijatý a pokračovať v registrácii v iných štátoch nie je riešením.

Je potrebné si uvedomiť, že modely sú špecifickým typom bezpilotných prostriedkov (UAS) a modelár ovládajúci taký model je Pilotom na diaľku.

Postup je jednoduchý ,základným predpokladom je aby každý člen LERMAS mal funkčnú a platnú mailovú adresu. Bol vytvorený časový priestor aby každý predseda klubu to mohol odkontrolovať. Pokusy registrácie cez mail predsedov nebudú možné !

Postup je iba pre registrovaných členov LERMAS. Ak bude chcieť doteraz neregistrovaný člen využiť tento postup musí sa pred tým stať členom LERMAS.

Aby nedochádzalo k zneužívaniu registrácie pre NE- modelárov, alebo tých ktorí potrebujú registráciu pre svoje drony akceptované budú len žiadosti o vstup prostredníctvom predsedov klubov.

V tomto prípade LERMAS nebude prijímať individuálnych členov. Predseda svojím podpisom ručí, že sa v skutočnosti jedná o modelára a registráciu potrebuje ako modelár. Zneužitie bude postihované a hrozí strata registrácie až vylúčenie z LERMAS. Jednotlivé prípady budú posudzované kontrolórmi LERMAS.

Už budúci rok bude platnosť registrácie a oprávnenie k pilotovaniu modelov podmienkou účasti na súťažiach Verejných modelárskych podujatiach. Bude v záujme klubov aby registráciu vyžadovali aj pri využívaní klubových letísk. V ďalšom aj to bude podmienka.

Nakoľko celý postup je pre člena iba administratívny Predsedníctvo nepredpokladá komplikácie ani averziu k takému postupu.

Predsednícvto LERMAS