Smutná správa – Vladimír Zvalený

Mgr. Vladimír Zvalený sa  vyše 40 rokov venoval výchove mladých modelárov a 20 rokov viedol juniorskú reprezentáciu Slovenska. Patril medzi najstarších a najdlhšie pôsobiacich team- managerov vo svete, ktorí sa venovali  juniorom. Založil  najúspešnejší dedinský letecko-modelársky klub M. R. Štefánika v Trenčianskej Turnej. Pod jeho vedením vyrástla úspešná reprezentácia Slovenskej republiky, ktorá priniesla významné výsledky zo súťaží Svetového pohára, Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev sveta organizovaných Medzinárodnou leteckou federáciou (FAI) v leteckom modelárstve. Dosiahnuté výsledky modelárov klubu a dosiahnuté výsledky reprezentantov  Slovenska pod jeho vedením, sú a ešte dlho budú vzorom  pre prácu s mládežou a výchovu úspešných reprezentantov. Ako skúsený modelár dlho pôsobil v rôznych funkciách Zväzu modelárov Slovenska  a mál výrazný podiel na vzniku, formovaní  a činnosti novej – následníckej organizácie   pre modelárov,  Letecko-Raketomodelárskej Asociácie  Slovenska (LERMAS).

Za celkový prínos, nie iba v modelárstve ale v celom letectve  bol  Vladimír Zvalený ohodnotený v rámci ankety „ Osobnosť SR v letectve „ Zlaté krídla 2021“ ako prvý modelár v histórii SR.

Navždy zostaneš v pamäti  nás modelárov so svojom pozdravom „ LETU  ZDAR“ na ktorú sme Ti všetci hromadne odpovedali „ZDAR,  ZDAR,  ZDAR“. S týmto pozdravom sa i dnes s Tebou lúčia všetci modelári.

Vladimír Zvalený by oslávil tento rok svoje 74 narodeniny.