Nahlasovani súťaží do FAI kalendára

Do 15.11.2021 je potrebne nahlásiť na FAI medzinárodné súťaže FAI do kalendára FAI a zaplatiť príslušný poplatok.

Od tohto roku sa mení spôsob prihlasovania súťaží – miesto vypisovania formulára v PDF sa súťaže nahlasujú elektronicky cez web portál FAI.

Prístup do systému nahlasovania súťaží  má delegát CIAM FAI Jakub Drmla.

Chcem Vás touto cestou požiadať:

  1. Ak vaša súťaž bola v roku 2021 preložená na rok 2022 tak sa spojte s príslušným členom rady za Vašu odbornosť a delegátom CIAM FAI () a nahláste mu zmenu termínu – do 13.11.2021. Poplatok do FAI nie je potrebné uhradiť.
  2. Ak sa jedná o novú súťaž – je potrebné najneskôr do 13.11.2021 súťaž nahlásiť delegátovi CIAM FAI a príslušnému trénerovi, ktorý súťaž schváli (alebo neschváli). Podrobnosti k nahláseniu súťaže Vám poskytne delegát CIAM FAI. Súčasne (do 13.11) je potrebné uhradiť príslušný poplatok na účet LERMAS (je uvedený na web stránke), do poznámky dať názov súťaže a kategóriu.
  3. Nezabudnite  súťaže zapísať aj do kalendára LERMAS (kalendar.lermas.sk)