Zápis zo zasadania CIAM FAI bureau – december 2019

Náš delegát CIAM FAI Zoran Pelagić sa v decembri zúčastnil zasadania CIAM FAI Bureau. O hlavných výsledkoch pracovnej cesty bolo predsedníctvo informované už v decembri, ale podrobný zápis zverejňujeme až teraz, pretože sa čakalo na rozhodnutie WADA ( diskvalifikácia Ruska zo súťaží a funkcií na 4 roky, ale jednania ešte stále prebiehajú.

Ďalšie informácie ktoré sa prejednali mimo zasadania:

  1. Prebiehajú finálne jednania pre kúpu časti (obalov z Nemecka) modelov vzducholodí (F7). V úspešnom prípade by sme boli jedna z prvých krajín ktorá bude aktívna v tejto kategórii. Okrem súťaženia sú modely dobre pre propagačné účely. V prípade záujmu o viac detailov  kľudne kontaktujte Zorana Pelagića. Email nájdete na stránke kontaktov.
  2. F1N Halové hádzadlá- Kategória by sa mala posunúť na úroveň Svetových pohárov. Bolo by dobre sa spojiť s kolegami z Poľska a hlavne z Balkánu (Chorvátsko a Srbsko). Zoran dodá koktakty pre záujemcov.
  3. Výsledkové listiny na SP – stalo sa že niektorí organizátori neposlali včas listiny a zápis Jury. Toto predlžovalo vyhodnotenie a znížilo informovanosť na súťažiach. Slovensko je medzi krajinami, ktoré sa k situácii stavali zodpovedne. Každopádne by bolo dobre rozmyslieť (tiež niekto kto má čas a ovláda Excel na vyššej úrovni) ako spraviť automatizovaný generátor výsledkových listín a reportov. Takto by sme sa vyhli zbytočným chybám. Ak by mal niekto záujem, bližšie informácie u Zorana.

S pozdravom, Zoran

Samotný zápis z rokovania Vám prinášame na tomto odkaze .