Zápis zo zasadnutia CIAM FAI Bureau

Ankara, Turecko 30.11. – 1.12.2018

Zúčastnení:

Zoran Pelagič, prezident podkomisie pre raketové modelárstvo v CIAM FAI a člen CIAM Bureau

Hlavné body programu:

 1. Inšpekcia terénu pre nastavajúce Svetové Letecké Hry (WAG)  ktoré sa majú konať v Ankare 2022 s konzultáciou a návrhom možných kategórií.
 2. Pre účely CIAM bolo vyhradene letisko v centre mesta ( bývalý hypodrom). Celkový letový             priestor je približné 800x350m (Obr.1 a 2).
Obrázok 1 Letový priestor
Obrázok 2 Výškový pohľad na letový priestor pre WAG CIAM

Predmetom jednania bolo aj analyzovať a navrhnúť kategórie tak, aby čo najlepšie a                 najzaujímavejšie bola zastúpená cela odbornosť CIAM. Po skúsenosti z WAG 2016 boli                        predbežné navrhnute kategórie ktoré nepotrebujú veľký letový priestor (modely do                               maximálnej letovej výšky 150m keďže sa bude lietať v centre mesta), teda hlavne                                 Upútané modely (konkrétne F2D kombat) a modely kategórie F3. Taktiež sa zvažuje                     možnosť prezentovať aj “halové” modelárske športy ako F1D a F7 (nedávno vzniknuté                vzducholode) a tiež jednu z kategórií kozmických modelov (pod podmienkou dodržania             hraníc letového priestoru). Konečný verdikt o kategóriách by mal prísť v priebehu 2019.  

 • Doping v rámci FAI
  • Podľa najnovších legislatív je možné náhodné vykonať kontrolu v rámci súťaži počas roka. Pod doping spája aj regulácia o konzumácií alkoholu na letisku /letovom priestore pre pilota. Po niekoľkých incidentoch bola toto opatrenie zavedene a treba dbať aby piloti nekonzumovali alkoholické nápoje počas súťaženia.
 • Ocenenia:
  • Scholarship FAI: do návrhu sa dostalo celkom 5 kandidátov, medzi ktorými je aj nominant zo Slovenka – Michal Zitnan ml. 
  • FAI gold medal : navrhnutých taktiež 5 kandidátov. Nominant zo Slovenka je Doc. Ján Maixner.
  • Andrei Tupolev Medal: Dvaja kandidáti, medzi ktorými je aj nominant zo Slovenka – Michal Zitnan st.
  • Pre podanie návrhov a lepšie zhodnotenie možnosti, bolo by dobre zostaviť “prehľadovú tabuľku” kde by každý tréner/ predseda odbornosti mohol doplniť výsledky a z toho by sa efektívnejšie dal spraviť prehľad o možnostiach a nomináciách súťažiacich alebo funkcionárov.
 • Náklady súťaži: aj na tomto zasadnutí bola jednou z tém využitie marketingových nástrojov pri požiadaní súťaží s cieľom zvýšiť príjmy zo súťaží bez toho aby sa museli znižovať náklady.  
 • Správy o konaných sa MS/ME v rámci CIAM pre rok 2018:
 • Majstrovstiev Sveta. Celkovo sa konalo 9 svetových šampionátov. Novinka boli 1. MS pre drony ktoré sa konali v Číne. Organizačné boli perfektne zvládnuté a je nadej že aj ďalšie súťaže kategórie 1. budú organizovane na tomto mieste. Bližšie informácie sa dajú nájsť na stránke FAI.
 • Majstrovstva Európy. Celkovo sa konalo 9 svetových šampionátov medzi nimi aj ME pre F1E v Martine, ktoré boli pochválené predsedom jury pre vysokú úroveň ktorú Slovensko tradičné poskytuje.
 • Stratene a poškodené prechodne trofeje:
 • Počas uplynulých rokov sa niekoľko prechodných trofeji stratilo/ťažko poškodilo. Bola hlavne preberaná možnosť ako zefektívniť prepravu a taktiež monitorovať jednotlivé trofeje aby nedošlo k strate. O prípadných držiteľoch takýchto trofeji by nebolo zle viest aj domácu evidenciu.
 • Časopis CIAM Flyer:
 • Redaktor časopisu Emil Giezendanner podal správu o celoročnom chode časopisu a pocte vydaní v priebehu 2018. Časopis vychádza ako interný informačný list zo oblasti súťažných kategórií, prehľadu modelárskych odbornosti a najnovších technológii používaných v rámci CIAM. V prípade záujmu podporil každého kto by mal zaujímavú tému aby prispel. V prípade záujmu prispieť článkom, je vhodne kontaktovať delegátov ( J. Drmla a Z. Pelagic).
 • Drony:
  • Boli prejedane 4 hlavne body:
   • MS Sveta dronov 2018 a planý na rok 2019.
   • Legislatíva ohľadné dronov a priestory pre súťaže s dronamy. Bodom jednania bola hlavne ohľadné letového priestoru pre drony a tiež interná legislatív každej krajiny a obmedzenia vyplývajúce z toho. v prípade organizovania súťaže je nutne si overiť či v danom priestore je možné organizovať súťaž dronov.
   • Typologizacia dronov a označenie ktoré drony sú prípustné na súťaženie. Dnes existuje veľké množstvo a typov dronov, ktoré sú ľahko dostupne na internete. Predmetom jednania bolo hlavne spresniť ktoré kategórie dronov sú súťažné a ktoré sa môžu využiť na edukačné a rekreačné účely.
   • Najnovšie už drony budú vedené pod novým označeným F9 (staré označenie v rámci F3 a príslušná kategória nebude platne)
 • Elektronické skolenie rozhodcov FAI:
 • Je prebraná možnosť skolenia a overenia znalosti rozhodcov pre FAI cez edukačný portál (rozmýšľa sa niečo podobne ako moodle), kde každý prezident podkomisie bude mat možnosť zostaviť testy a testovať rozhodcov. Taktiež by to malo slúžiť ako databáza a prehľad jednotlivých rozhodcov a ich kariéry (účasť na šampionátoch, funkcie a pod.) Toto by organizátorom vrcholových súťaži a tiež pomohlo rozhodcom sa lepšie orientovať najnovších zmenách pravidiel.
 1. Využitie gyroskopov a podobných zariadení v rámci CIAM:
  1. Predmetom bolo analyzovať ktoré odbornosti v rámci CIAM potrebujú stabilizačné zariadenia a ktorým odbornostiam využitie stabilizačných zariadení prekáža.
 1. Šampionáty:
  1. Ako navrhnute na Plenárnej schode boli na zasadnutí odsúhlasené v roku 2019 bulletiny pre nasledujúce šampionáty:
 2. WCH 2019 sa budú konať v:

F1A, F1B, F1C Senior: USA

F1E: Slovensko
F3A: Taliansko
F3B: Česká republika

F3CN: Nemecko
F3K: Maďarsko
F3P: Grécko
F5J: Slovensko

 1. ECH 2019:

F1A, F1B, F1P Junior: Macedónsko
F1D: Česká republika
F2 ABCD: Bulharsko
F3J: Poľsko
S: Rumunsko

Vypracoval:

28.12.2018

Zoran Pelagić