Vloženie údajov do štátneho informačného systému športu

Vážení predsedovia klubov, individuálni členovia, členovia LERMAS

v uplynulých dňoch bol v súlade so zákonom č.440/2015 Z.z. vykonaný export údajov z Informačného systému LERMAS do štátneho informačného systému športu.

Povinnosťou každej športovej organizácie je udržiavať informácie o športovej organizácii a jej členoch aktuálne. Na základe informácií v IS športu sa overujú údaje o športovcoch a organizáciách a poskytovanie výhod (príspevky, dotácie) môžu byť prideľované len subjektom, ktoré majú tieto údaje v poriadku.

Rád by som teda upriamil Vašu pozornosť na stránku https://sport.iedu.sk , čo je hlavná stránka športového portálu Ministerstva školstva.

Predsedovia klubov by si mali overiť, či ich klub je riadne zapísaný v IS a to na tomto odkaze https://sport.iedu.sk/Company/List?ActivityID=sport_club . Do vyhľadávacieho políčka zadajte údaje Vášho klubu a po zobrazení si skontrolujte údaje.

Ďalej je potrebné venovať pozornosť osobám, ktoré sú príslušné Vášmu klubu. Zoznam osob je dostupný po zobrazení údajov Vášho klubu – v dolnej časti stránky „Činnosti príslušných fyzických osôb“

Tam si skontrolujte, či v zozname máte všetky osoby s údajmi, ktoré ste zadali do Informačného systému LERMAS. V podstate stačí overiť mená členov a ich dátumy narodenia.

V prípade, že sa Vám v tabuľke nezobrazí niektorý z členov klubu, skontrolujte jeho údaje v Informačnom systéme LERMAS na stránke https://lermas.sport-info.sk/kluby/index.php .

Hlavným problémom môže byť nezapísané alebo nesprávne uvedené rodné číslo. Bez tohto údaju nie je možný export údajov do štátneho informačného systému.

U individuálnych členov spočíva kontrola exportu v overení zapísaných údajov na stránke https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List

Týmto spôsobom si údaje o svojej osobe môže overiť každý člen LERMAS.

Chcem Vás znova požiadať o udržiavanie aktuálnych údajov v IS LERMAS, pretože z neho sú všetky údaje exportované do štátneho systému. Ak táto naša databáza bude aktuálna, uľahčíme si prácu s údajmi členov a klubov a do budúcnosti sa vyhneme mnohým komplikáciam a nedorozumeniam.

V prípade otázok k IS LERMAS ale aj k štátnemu informačnému systému sa na mna kľudne obráťte.

Attila Csontos