Rokovanie leteckých športových organizácií 21.9.2020

Dňa 21.9.2020 bolo vykonané rokovanie leteckých športových organizácii. Potreba takého rokovania vyplynula z potreby skoordinovať postup všetkých organizácii . Doterajšie snahy niektorých organizácii v presadzovaní vlastných (parciálnych) návrhov na riešenie otázok leteckých športov ( všeobecného letectva) neumožňoval kompetentným orgánom  prijať jednoznačné riešenia vznikla potreba zjednotiť  požiadavky jednotlivých organizácii a spoločne ich presadzovať. Taký postup okrem zjednotenia potrieb zaručuje všetkým, že žiadna organizácia si nemôže nárokovať na „ vedúce“ postavenie a diktovanie podmienok pre ostatné organizácie. Z doterajšieho vývoja od roku 1989( 1993) jasne vyplýva, že všetky organizácie si problematiku riešili vo vlastnej kompetencií a akákoľvek zmena vyžaduje dostatočný čas a účasť všetkých na hľadaní riešení.

Pretože LERMAS nemá ambíciu  stáť v čele akejkoľvek iniciatívy , ale chce využiť možnosť pri zmene zákonov presadiť požiadavky týkajúce sa modelov, prevzala postavenie koordinátora takého stretnutia. Nakoniec postup bol odobrený funkcionármi Ministerstva Dopravy, kde očakávajú zjednotený návrh podporený všetkými  organizáciami v letectve .

Rokovanie sa uskutočnilo v Boľkovciach na letisku Leteckej Federácie Slovenska.

Na záver bolo dohodnuté, že v rokovaní bude potrebné pokračovať a hľadať riešenia i pre zjednotenie názorov v oblasti športu v zmysle zákona 440/2016  „ Zákona o športe“ a postavenia Národného športového zväzu.

Celý zápis a prezentácia Predsedu LERMAS sú v prílohách.

Ľubomír Krupár, predseda LERMAS