informácia zo zasadania organizačného výboru “Zlaté Krídla” 2020

Dňa 23.1.2020 bola hlavným organizátorom  Slovenskou leteckou agentúrou zorganizovaná porada k príprave ďalšieho ročníka vyhlásenia ankety ” ZLATÉ  KRÍDLA”.

Porade predchádzalo spracovanie pripomienok k novele štatútu, podľa ktorého sa bude celá anketa riadiť. Pre nás   modelárov) je podstatné, že máme pevné miesto v komisií pre športové letectvo v rovnakom zastúpení ako ostatné letecké športy. Táto komisia vyberie na základe návrhov jednotlivých organizácii  (SNA, SFUL, LAA, LERMAS ,SLA ) nominanta, ktorý  bude na záverečnom podujatí  vyhlásený za osobnosť v leteckom športe.  Okrem toho sa bude  udeľovať ocenenie – zápis do siene slávy a cena verejnosti. Presné podmienky a spôsob voľby bude dohodnutý na porade predsedov jednotlivých komisií.

Predsedom našej komisie ,pre športové letectvo,  je Prezident SFUL  Marián SLUK.

Presné pokyny na spracovanie návrhov a spôsob voľby v našej organizácii bude upresnený prostredníctvom Rád Odborností.

Predseda LERMAS

Ľubomír Krupár