Anketa o činnosti LERMAS

Vážení predsedovia klubov a individuálni členovia LERMAS

Predsedníctvo LERMAS v spolupráci so sekretariátom pripravilo pre svojich členov anketu o LERMAS s cieľom získať čo najlepší obraz o členskej základni organizácie,  o ich potrebách,  názoroch a pripomienkach k činnosti organizácie.

Odkaz na anketu

Touto cestou Vás chceme požiadať, aby ste medzi členov Vašich klub rozšírili odkaz na túto anketu, aby sa nám dostala čo najväčšia spätná väzba.

Anketa je anonymná a bude aktívna do 5.marca 2021.

Predsedníctvo a sekretariát LERMAS