Zápis z kontroly hospodárenia LERMAS za rok 2020

Kontrolná a revízna komisia vykonala v priebehu mesiaca január 2021 kontrolu hospodárenia LERMAS za rok 2020.

Zápis z kontroly je zverejnený medzi dokumentami LERMAS na webovej stránke.

Zápis KRK k vykonaniu kontroly hospodárenia za rok 2020