Letecká legislatíva a pomoc modelárov

Priatelia, tak ako v minulom roku, keď sa aj našou pomocou podarilo vrátiť, v tichosti, pripravovaný zákon , do ktorého boli vložené časti meniace systém schvaľovania a prevádzkovania malých letísk, tak aj dnes môžeme napomôcť športovej- leteckej komunite , ktorej sme súčasťou, pomôcť v realizácii potrebných zmien v našej legislatíve a v lepšom a proporčnom zastúpení orgánov štátnej správy. Viem, že veľa z Vás si povie, že sa nás to netýka priamo, naozaj? My síce dnes nebojujeme o udržanie letísk, ale sme na samom začiatku so snahou o ich legalizáciu pre modelárske činnosti.

Nikto netuší ako dopadne implementácia nových Europských pravidiel dotýkajúca sa priamo našich aktivít. Isté je, že  sa ani my nevyhneme potrebe registrácii, preskúšavania  a celej rady ďalších administratívnych činnosti. Nestojí nám za to zabojovať aby sa aj týmito vecami zaoberali kompetentné orgány a do praxe pomohli uviesť postupy, odporúčané práve novými Európskymi pravidlami?

Nájdite si pár minút a skúste vyjadriť svoj názor a odpovedať na anketové otázky. Nakoniec v každej je možnosť  „ N E V I E M   P O S Ú D I Ť“

Príhovor a anketu nájdete na stránke:

https://www.gonzoaviation.com/clanok/anketa

S pozdravom

Predseda LERMAS

Ľ.Krupár