Konferencia LERMAS 2020

Program konferencie je dostupný na tomto odkaze.

16.11.2020 predsedovia klubov a individuálni členovia obdržali podklady na hlasovanie na elektronickej konferencii LERMAS 2020. Členovia klubov sa môžu informovať u svojich predsedov klubov o bodoch, o ktorých sa na konferencii bude hlasovať.

10 komentárov

 1. Ahoj, využívam túto možnosť na jeden dotaz. Prečo nieje v Športovom poriadku zmienka o kategóriách Historických modelov. Podklady som poslal.
  Petrila

  1. Ahoj.
   V čase uzávierky športového poriadku takáto požiadavka nebola. Odkaz na pravidlá sa doplní dodatočne na link na stránkach LERMAS, záver z poslednej rady.

   Šátek
   predseda rady Lem

 2. Ahojte, využívam tuto možnost, aby som upriamil Vašu pozornost, pokial sa tak už nestalo na nasledovné : Udajne od 1.1.2021 po odklade má platit EU nariadenie č.2019/947 o prevádzke RC modelov . Aj ked sa na prvý pohlad zdá,že sa celá problematika týka iba dronov a ích regulácie ,tak asi to tak celkom nie je . Totiž ide o bezpilotné systémy ,ktoré i oprava EU predpisov potvrdzuje ako OTVORENU KATEGORIU s týmito základnými znakmi : Model má hmotnost menšiu,ako 25 kg ,lieta v bezpečnej vzdialenosti od ludí a neprelietáva nad ích zhromaždením ,pilot neustále /na dialku / má model vizuálne v dohlade ,model letí maximálne vo výške 120 m nad terénom ,pri lietaní na svahu sa táto výška hodnotí od miesta startu a model nesmie na palube mat nebezpečný materál .

  1. Nariadenia EÚ 947,945
   Rokovaniam o implementácii nových pravidiel pre Bezpilotné prostriedky sa Predsedníctvo ( bol vytvorený rokovací tím o čom bola členská základňa informovaná) snaží tento problém riešiť dlhodobo ( druhý rok..). Boli vykonané rokovania na DÚ ale informáciu o výsledkoch rokovania sme boli nútení stiahnuť zo stránky, nakoľko DÚ mal k tejto, pravdivej, informácii výhrady a nedoručil svoju verziu stanoviska k prejedávanej problematike. Z dvojročným predstihom sme ponúkali pripravenosť LERMAS spolupracovať na vytvorení podmienok s cieľom aby LERMAS mohol v súlade s čl. 16 NEP 947 získať výnimku pre všetkých svojich členov….. Problematika je ešte zložitejšia, nejedná sa iba i Otvorenú kategóriu, lebo i v popisoch požiadaviek na vyššie typy kategórii je zmienka, že výnimku aj tu môžu dostať modelári lietajúci podľa podmienok stanovaných v spomínanom článku 16. Teda organizovaní modelári… Podmienkou pravdepodobne bude povinnosť spracovanie hodnotení rizík s prevádzky takých modelov…Ani informácia o výške nie je presná, lebo nové pravidla umožňujú pre lietanie s bezpilotnými prostriedkami vytvoriť tzv. zemepisné oblasti v ktorých je možno udeliť viac výnimiek týkajúcich sa pravidiel lietania – teda i výšku.
   Problematiku som prednášal a prezentáciu ponúkol i na všetkých zamestnaniach organizovaných k bezpečnej prevádzke vo vzdušnom priestore SR. Snaha o presadenie sa LERMAS bola aj úspešná – stali sme sa riadným členom Výboru Stálej Medzirezortnej komisie. Pravidelne sa zúčastňujeme zasadaní Koordinačnej porady a máme právo požadovať uvoľnenie vzdušného priestoru… Stali sme sa pevnou súčasťou komunity športového letectva a od všetkých organizácii ( SFUL, LAA, SLA…) máme výraznú podporu. Problémom zostávajú štátne orgány, ktoré síce verbálne pochvaľujú našu ochotu prispievať k bezpečnosti prevádzky , ale dlhodobo neriešené kompetenčné spory ( medzi DÚ a MD ) bránia pružnejšiemu reagovaniu na potreby… K tomu prišli voľby, potom Corona, dovolenky a tak sa odďaľoval termín nášho prijatia.
   Bez tohto kroku sme pristúpili k spusteniu procesov odbornej prípravy a prípravy podmienok na plynulé riešenie požiadaviek vyplývajúcich z N EP..
   Bol spracovaný KODEX, je pripravený program na On line školenia a preskúšavanie modelárov ( k tomu v spolupráci S LPS SR boli preškolení ” inštruktori, ktorí postupne pripravujú teóriu školenia a preskúšavania) a sme pripravení spolupracovať na vyhodnocovaní rizík pri prevádzke.
   Máme pripravené zmluvné vzťahy so Slovenskou firmou , ktorá vyvinula projekt na mobilnú aplikáciu šírenia informácie o možnosti využívať požadovanej časti vzdušného priestoru. … ( už je aplikovaný v zahraničí ….)
   Je však potrebné povedať, že plnohodnotný proces bude ukončený iba tým, že tieto aktivity schváli Národná Autorita ( nám je jedno či to bude MD alebo DÚ , len nech je to v súlade s právnym poriadkom SR.
   Aj v týchto dňoch bola odoslaná požiadavka na MD ( ŠT MD) so žiadosťou o urýchlené riešenie. Momentálne čakáme na reakciu.
   Po poslednom rokovaní na DÚ sme dospeli k názoru, že ten nemá všetky potrebné kompetencie a čo je najhoršie v podmienkach SR neboli do dnešných dni IMPLEMENTOVANÉ Nariadenia EP 1139/2017, 945 a 947 /2019. Viac krát sme upozorňovali že postup Implementácie predpisuje Ústava SR v čl. 7. ( buď vydaním zákona alebo nariadením vlády…)

   Žiaľ nerád, ale musím napísať, že všetky iniciatívy sme asi vyčerpali, okrem tej, ktorú použili kamaráti z LAA, tí zorganizovali pred MD oficiálny protest — štrajk..

   1. Dakujem za obšírnu odpoved k mojmu dotazu vo veci legislatívných príprav na zámer kodifikovat v rámci EU lietanie z RC bezpilotnými systémami t.j. v našom prípade z RC leteckými modelmi . V tomto všetkým zainteresovaným ,ktorí bojuju zo všade kvitnucou byrokraciou držím v záujme celku palce . Nie som ale presvedčený nadalej o tom ,že v rámci LERMAS-u ,ktorý reprezentuje letecké a raketové modelárstvo ako uznané letecké športy cez príslušné športové kluby ako samostatné právne subjekty ešte mimo toho toleruje ako usporiadatela športových akcií tiež individuálných členov bez ICA . V tomto smere ma chcel presvedčit p. Michal Hricinda v priebehu nášho telefonického rozhovoru. Ako argument použil tento člen predsedníctva LERMAS-u udajne iné zákonné ustanovenie,ktoré som si nezapamatal a ktoré vraj toto umožnuje . Predpokladám totiž,že občan ,ako fyzická osoba može iba aktivisticky bez výberu poplatkov usporiadat z inými občanmi spoločné akcie , včítane rekreačného športu ale toto je čosi diametrálne iné kafé . Zákon,ako taký totiž čo sa týka jeho platnosti je nadriadený roznym stanovám,nariadeniam a pod. ktoré sa nan odvolávaju . S pozdravom L e t u z d a r ! L.V.

    1. Pozdravujem,
     k otázkam Individuálneho členstva bude potrebné sa vrátiť ,nie iba v súvislosti s organizovaním súťaží, či verejných modelárskych podujatí. Pripravovaný systém registrácie, ´s požiadavkami na školenia , preskúšavania a vydávania osvedčení podľa nových pravidiel vytvorí potrebu prehodnotiť tento druh členstva s dopadmi na všetky modelárske aktivity. Nateraz to ale nie je ten najväčší problém a bude dobre otvoriť ho a hľadať riešenie až po prijatí záverov a požiadaviek podľa nových pravidiel. Pravdepodobne nás čaká ešte viac zmien . Keď si uvedomíme, že podmienky v NEP 947/2019 umožňujú obsiahnuť len obdobie dvoch rokov, je zrejme, že potom bude takých zmien asi viac.

     1. Vážený pán predseda Lermas, som nesmierne prekvapený otázkami pána Virága ohľadom IČ a ich podiele n športovej činnosti Lermas v oblasti leteckého modelárstva na Slovensku. Pán Virág akože večný predseda MK VSŽ Košice, nezvláda to, že jeho klub neuskutočnil seriálovú súťaž F3F na Kojšovskej holi/nedodržal/ vlastné propozície a je urázený, že KK Lermas na môj podnet ohľadom vkladov, reagovala zodpovedne a vecne,tak sa snaží rôznymi obštrukciami túto svoju neschopnosť ospravedlňovať a tak začal osočovať IČ.MK VSŽ pod vedením Virága ma kalendári Lermas najviac súťaži ale je to len formalita,lebo týchto súťažiach sa nikdy nezúčastní viac ako traja , respektíve štyria domáci členovia a súťaž skončí skôr ako sa začne.Sám som sa o tom presvedčil minimálne trikrát, keď som šiel na súťaž a po telefonickom rozhovore s riaditeľom súťaže/VIRÁG/ mi bolo oznámené,že súťaž už skončila!! Na túto moju reakciu nepožadujem od Vás odpoveď, je to len na doplnenie aktivít Virága. Do “súťaže” Kojšovka mu nejako neležali v žalúdku IČ!!! S pozdravom Mgr. Štefan ANDOGA IĆ 519 ,SVK 1053

 3. Všetkým prajem dobrý deň. Napriek tomu, čo všetko tu už bolo uvedené ohľadom novej európskej legislatívy platnej od 1.1.2021 mám otázku na LERMAS ako zastrešujúcu organizáciu modelárov Slovenska (možno je to otázka aj za viacerých členov):
  Aké sú teda vo výsledku v tejto súvislosti metodické pokyny pre slovenského leteckého modelára (občana SR s trvalým pobytom v SR), člena LERMASu, ktorý chce ísť lietať na súťaž alebo leteckomodelárske podujatie do iného štátu EÚ – aké “doklady” musí mať a ako musí mať označené svoje modely – tak, aby neporušil žiadny zákon?
  Ďakujem za odpoveď.

  S úctou
  Jaroslav Beragg

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *