Konferencia LERMAS 2020

Program konferencie je dostupný na tomto odkaze.

16.11.2020 predsedovia klubov a individuálni členovia obdržali podklady na hlasovanie na elektronickej konferencii LERMAS 2020. Členovia klubov sa môžu informovať u svojich predsedov klubov o bodoch, o ktorých sa na konferencii bude hlasovať.