Novoročný príhovor predsedu LERMAS

Priatelia, modelári,

Koncom roku sa zvykne bilancovať ten uplynulý a načrtnúť čo nás čaká v tom novom. Hodnotenie je o to dôležitejšie, lebo LERMAS ako predstaviteľ organizovaného modelárstva na Slovensku je ešte stále v štádiu kreovania  a hľadania optimálnych postupov a riešení.

Z pohľadu reprezentácie SR sa podarilo udržať  trend a naši modelári dosiahli skvelé výsledky, za čo patrí poďakovanie nielen im, ale i trénerom a všetkým, ktorí stoja za ich prípravou. V roku 2019 sa na vrcholových podujatiach sezóny (Majstrovstvá Európy a sveta) podarilo získať celkom 7 zlatých medailí, 6 strieborných  a 3 bronzové medaile.

Letecké a raketové modelárstvo je stále jeden z najúspešnejších športov a nič na tom nemení snaha tých ktorí to zjednodušujú a zosmiešňujú. Pre nich iba jediná rada – POSTAVTE SI MODELY A ZÍSKAJTE MEDAILOVÉ UMIESTNENIA  PRE  SR AJ VY.

Mrzí ma však, že výsledky   sa nedokázali  premietnuť do výšky finančných prostriedkov, ktoré uznaným športom prideľuje MŠ. Príčiny sú jednoduché:

  • SNA neakceptuje náš nárok , podľa výsledkov a zloženia členskej základne, neustále si robí nároky na peniaze, ktoré nemajú pôvod vo výsledkoch v ich disciplínach ,
  • SNA neakceptoval naše požiadavky na nevyhnutnosť zmeny váhy športových disciplín v dobe keď sme mali z MŠ jasné stanovisko, že je to možné.

Mechanizmus  výpočtu dotácii je presný , prísny a preto, nie že sme doteraz nedostali to čo nám patrí, ale skĺzli  sme sa na cestu postupného znižovania dotácii , ktorá sa pravdepodobne už nikdy nebude dať  ovplyvniť. Každý rok bude tento príspevok pre letecké športy len klesať.  (Podľa zverejnených informácii ministerstva školstva k prerozdeleniu PUŠ pre rok 2020 je oproti roku 2019 pre letecké športy nižšia o sumu 17 926,00 Eur). Aj keby sa ho podarilo nejako  zastabilizovať, už nikdy sa nedostane na vysokú  úroveň, ktorú sme mohli mať.

Vo vzťahoch s SNA došlo k vážnemu konfliktu, kedy  si SNA začal uplatňovať  nárok na odborné  riadenie a priame zasahovanie do kompetencií jednotlivých funkcií LERMAS, čo hodnotím , ako snahu o oslabenie jednoty modelárskej organizácie. Žiaľ, podnet k tomu vznikol v našich radách, kedy sa zopár jednotlivcov v úzkej súčinnosti s funkcionármi SNA , pokúšajú  vytvárať  akési „ modelárske odbory jednotlivých Aeroklubov“. Cieľom je snaha obchádzať oficiálne štruktúry LERMAS( Rady odborností, trénerov, delegátov a technických expertov v CIAM a v neposlednej rade samotné predsedníctvo.) pri organizovaní  medzinárodných súťaží.

Týmto postupom aktéri  iba potvrdili, že skutočným motívom pri organizovaní medzinárodných súťaží , nebola u nich podpora a propagácia modelárstva, výchova mladých nádejných modelárov, ale iba finančný prospech samotných organizátorov.

Našťastie máme prevažnú časť organizátorov, ktorí dokážu získané peniaze premeniť na podporu modelárstva a ich starostlivosť o mladých je príkladná.

V oblasti legislatívy bola a je členská základňa pravidelne informovaná prostredníctvom našej stránky. Momentálne čakáme na stanovisko príslušného ministerstva na náš dotaz, či neakceptovanie N EP č.945/2019 vo  vydanom Rozhodnutí č.1(2)  Dopravným Úradom  neboli  porušené platné legislatívne normy SR. Keby bol výsledok akýkoľvek, nič to nemení na fakte, že za pár mesiacov nadobúda účinnosť N EP 947/2019, ktoré bude potrebné implementovať do právnych predpisov SR . Jedná sa o Nariadenie, ktoré významnou mierou umožňuje zjemniť všetky  prísne opatrenia vydané doteraz práve pre organizovaných modelárov  .

LERMAS ponúkol DÚ úzku súčinnosť pri tvorbe nových predpisov . Možnosť pripomienkovať už napísané  dokumenty je síce ústretovým krokom tvorcov, ale z hľadiska možného ovplyvnenia obsahu je predsa  oveľa menej účinným nástrojom.

Okrem  tohto dokumentu nás čaká potreba pripraviť a vydať  celú radu vlastných dokumentov. Časť z nich je už pripravená na schválenie na Konferencii, ale ostatné bude potreba pripraviť.

Aby sme dodržali princíp demokratičnosti  bude ponúknutá možnosť prostredníctvom klubov vyjadriť sa každému  nášmu členovi. Prečo prostredníctvom klubov? Lebo nemáme záujem otvoriť ďalší  „anonymný“ portál, na ktorom  nikto nevie s kým a často ani o čom diskutuje.

Získať pozíciu zodpovednej organizácie, ktorá usiluje  dosiahnuť  pozíciu garantovaného zástupcu organizovaných modelárov, bolo jednoduchšie ako v praxi a pri každodennom ovplyvňovaní našej činnosti, si ju udržať.

Preto okrem priania všetkého najlepšieho, výborných výsledkov, pevného zdravia Vám želám odvahu a vytrvalosť v presadzovaní nášho spoločného cieľa – udržať dobré meno a výborné výsledky slovenských  „aeromodelárov“, vybojovať pre našu činnosť dôstojné podmienky a pri tom stále zvyšovať mieru bezpečnosti pri našom športe. Chcem veriť, že keď sa nám podarilo presadiť a získať dobrú pozíciu v kolektíve leteckých organizácii, výsledkom čoho máme možnosť prezentovať MODELÁRSTVO  na   LETECKOM  FESTIVALE  v Piešťanoch, nezostane úloha prezentácie a účasti len na jednotlivcoch, ale každý pochopí, že je to jedinečná šanca prezentovať  výsledky a ciele celej našej organizácie a pomôže.

Dovoľte mi ešte raz popriať Vám plnohodnotné naplnenie leteckej rovnice :

Nech počet úspešných štartov sa rovná počtu úspešných pristáti.

Letu zdar

Predseda LERMAS

Ľubomír Krupár