Organizačná smernica na ochranu osobných údajov LERMAS

Download

Owner: webadmin

Last Updated: 25-06-2018 19:00

Share
DescriptionPreviewVersions
dokument-1-organizacna-smernica-na-ochranu-osobnych-udajov-LERMAS.pdf

Základný dokument, ktorý upravuje ako sa spracúvajú a ochraňujú osobné údaje v LERMAS.