Stanovisko LERMAS k pozývaciemu listu SLM

Priatelia, modelári,

Nedávno ste boli oslovení pánom Dudášom a bola Vám ponúknutá možnosť stať sa členmi ich občianskeho združenia. Rozhodne nebudeme nikoho odhovárať – ctíme si, že sme demokratická krajina a každý občan má právo sa rozhodnúť slobodne. Každý môže byť organizovaný v ľubovoľných organizáciách, je to proste jeho vec. Pokiaľ by však informácie v „POZÝVACOM  LISTE” boli pravdivé nikto by nič nenamietal a nepísali by sme Vám tento list. 

Pravdou ale je, že tomuto kroku predchádzala iniciatíva od občianskeho združenia Slovenskí leteckí modelári (SLM) v podobe listu a následného podania žiadosti na prijatie do Slovenského národného aeroklubu (SNA). V spomínanom liste bolo použité osočovanie a nepravdivé informácie o LERMAS, na čo LERMAS upozornil Prezidenta SNA, že sa jedná o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania dobrého mena a sme pripravení využiť všetky právne kroky. Následne bola žiadosť zo strany SLM upravená. No i napriek tomu, prijatie SLM do SNA nebolo s nami, ako riadnym členom SNA konzultované (mali by sme mať v rámci SNA Komisiu leteckého a raketového modelárstva) a vedenie SNA takisto nereagovalo na našu ponuku na detailné prerokovanie postupu prijatia SLM. Nejedná sa predsa iba o prijatie novej organizácie, ale ako Národný športový zväz má SNA povinnosť zabezpečiť kontinuitu a tvorbu podmienok pre všetky letecké športy s dôrazom na reprezentáciu a prácu s mládežou.

Jednoducho, reakcia SNA a jej prezidenta nebola žiadna, nikto sa s nami nebavil a nebral do úvahy predložené argumenty. Nakoniec, prijatie SLM bolo predmetom E-konferencie SNA (nie Prezídia), v rozpore s platným zákonom o športe, stanovami samotného SNA a nakoniec i smernice SNA pre elektronické rokovania. Tento postup sme oficiálne napadli a momentálne očakávame ako sa k problému postavia štátne orgány, do kompetencie ktorých riešenie takýchto podaní spadá.

Na záver zopár faktov:

–        LERMAS je priamym pokračovateľom predchádzajúcich modelárskych organizácii a jeho vznik bol nevyhnutný po prijatí zákona o športe, nakoľko ZMoS nemohol byť v zmysle platnej legislatívy uznaný za Národný športový zväz;

–        LERMAS neprevzal iba vnútorné štruktúry ZMoS ale aj celý funkcionársky aktív (Rady odborností, Kontrolné orgány, zastupovanie pred FAI a pod.; 

LERMAS zastrešuje obe odbornosti letecko-modelárskeho športu: tak letecké ako i raketové modelárstvo, a podporuje rozvoj všetkých kategórií lietania tak na domácej ako i na medzinárodnej úrovni;

–        LERMAS sa zaväzuje pokračovať v dosahovaní výborných výsledkov podporou a budovaním silnej organizácie. Slovenskí modelári priniesli od roku 1993 spolu 443 medailí a po vzniku LERMAS sa kontinuita výborných výsledkov neprerušila. Toto je najlepším dôkazom toho, že nie sme len nejaký spolok ale plnohodnotná športová organizácia, ktorá aktívne pracuje s mládežou a systematicky podporuje reprezentáciu našej krajiny a nášho krásneho športu na medzinárodnej úrovni;

–        Medzinárodná organizácia  FAI má pre riadenie odborností leteckého a raketového modelárstva jediný orgán CIAM. Každé štiepenie týchto odborností nás diskvalifikuje na medzinárodnej úrovni a otvára celý rad otázok a pochybností o tom, či máme na Slovensku v týchto veciach jasno;

–        LERMAS má na základe menovacieho dekrétu od Ministerstva dopravy stále miesto v štátnych orgánoch riešiacich otázky využívania vzdušného priestoru. Navyše má LERMAS tiež podporu športových organizácii LAA, SLA, SLF, ktorí tvoria viac ako 2/3 všetkých leteckých športovcov na Slovensku;

–        LERMAS má zastúpenie v komisii pre prípravu novely leteckej legislatívy v oblasti leteckých športov a pod. 

Nespochybňujeme snahu zakladateľov SLM o poskytovanie celého servisu a ľúbivých  ponúk, no bolo by vhodné, keby okrem sľubov predložili aj potrebné dokumenty, ktoré sľúbené preukazujú. 

Riadiace orgány  LERMAS sú si vedomé súčasného stavu, kde je stále obtiažnejšie  poskytovať servis pre modelárov, rozvíjať nové formy práce s mládežou. No ísť cestu podrývania autority jednej organizácie s využitím ich informačných portálov a komunikačných údajov nie je z nášho pohľadu ani slušné, ani seriózne. No je to možné, ako to vidíte pri čítaní Pozývacieho listu.

Je iba na Vás ako sa rozhodnete a či už aj tak oslabenú členskú základňu budeme trieštiť na malé organizácie a navyše vytvoríme umelú bariéru medzi leteckými a raketovými modelármi. Zákon je len jeden, tak ako aj vzdušný priestor. Preto by sme chceli na Vás skôr apelovať, že v prípade, že máte nejaké nové podnety na zlepšenie fungovania našej asociácie alebo by ste sami chceli pomôcť s chodom asociácie, prípadne máte návrhy na zlepšenie našej práce, ktorú vykonávame ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, radi si Vaše pripomienky vypočujeme a privítame každú pomocnú ruku. 

V predmetnej veci je ale názor orgánov LERMAS je nemenný:

Prežiť môže iba silná a jednotná organizácia, ktorá bude partnerom všetkým  leteckým športovým organizáciám i štátnym orgánom, ktoré našu problematiku riešia a budú riešiť. Ak nebudeme postupovať jednotne, nikdy nedosiahneme také postavenie letecko-modelárskeho športu, aké potrebujeme pre komfortné prevádzkovanie nášho športu.

Letu zdar!

 

S pozdravom,

Predseda LERMAS

Členovia predsedníctva LERMAS

Predseda Rady LeM

Predseda Rady RaM

Kontrolná a revízna komisia

Delegáti CIAM FAI