COVID-19 opatrenia

V súvislosti s potvrdenými prípadmi COVID-19 v Slovenskej republike a s ohľadom na Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky predsedníctvo LERMAS v spolupráci s Radami odborností zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné športové podujatia – súťaže, školenia, sústredenia atď.

Predsedníctvo odporúča všetkým predsedom klubov aby okrem celoslovenských opatrení dôsledne sledovali a dodržiavali aj regionálne opatrenia prijímané orgánmi verejnej správy.