Pokračovanie 2

1978 -25.-27.5. sa na letisku Mokraď-Liptovský Mikuláš uskutočnila súťaž raketových modelárov VVO, víťazom sa  stal v kategórii: S5C a S3A práp. J. Adl, S1A des. V. Kůst, S4A slob. M. Datko-všetci VVTŠ Liptovský Mikuláš. -9.-11.6.

Read more

Pokračovanie 3

1994 -17.-22.5. sa v Liptovskom Mikuláši na letisku Mokraď uskutočnil II. ročník otvorenej celoarmádnej súťaže  Armády  Slovenskej republiky spojený s medzinárodnou  súťažou Svetového pohára.Titul Majster armády  Slovenskej  republiky  získal v  kategórii: S3A V. Zaiček,  S4B,

Read more