Plán činnosti 2020

Prajem pekný deň všetkým.

Po útlme našej činnosti ( a vlastne celej spoločnosti ) sa opäť vraciame do zabehnutých koľají. Otázkou je dokedy. Ale o tom nechcem písať. Minulú stredu 17.06. prebehla elektronická konferencia členov rady, členov predsedníctva LERMAS za RM a zástupcov klubov. Predpokladal som vyššiu účasť ale aj tak padlo zopár dobrých návrhov ako ďalej.

Ako prvé sa pripravuje stretnutie mladých modelárov v Dubnici nad Váhom v dňoch 13-17.07. 2020 . Akcia nie je novinkou, prebehla už v minulých rokoch. Zameraná bude na stavbu modelov miestnom klube, tréningové lietanie v okolí Dubnice a samozrejme ide aj spoločenské stretnutie na utuženie kolektívu mladých modelárov a prípadné spoznanie nových tvárí. Organizačným garantom je tak ako po minulé roky Peter Matuška, ktorý určite uvíta pomoc od starších kolegov modelárov, samozrejme na dobrovoľnej báze bez nároku na odmenu.  Odmena = pocit z dobre vykonanej práce.

Hlavnou akciou sezóny budú, ak okolnosti dovolia, majstrovstvá Slovenska spojené s tréningovým lietaním a prípadne inými aktivitami ( školenie rozhodcov apod.). Plánované sú na termín 10-16.08.2020, záložný termín  03.-09. 08. 2020. Uskutočnia sa na letisku Boľkovce pri Lučenci, organizačne ich zabezpečuje klub RMK Dubnica nad Váhom s technickou a ľudskou podporou klubu LMK Humenné a ostatných raketových modelárov spolu s priaznivcami nášho športu. Vítaní sú hlavne záujemci o funkciu časomerača. Ubytovanie bude zabezpečené formou kempovania priamo na letisku a priľahlej ubytovni. Presnejšie informácie budú v propozíciách.  V prípade ak by z akýchkoľvek dôvodov nebolo možné využiť letisko v Boľkovciach, náhradným priestorom bude letisko v Kamenici nad Cirochou s ubytovaním v blízkosti Sniny tak ako to bolo pri minuloročných M Slovenska. V tomto prípade bude hlavným organizátorom klub LMK Humenné s podporou tak ako v predošlom prípade. Predstava je taká že zabezpečíme letisko od pondelka do nedele stým, že hlavnými súťažnými dňami by boli piatok a sobota. Lietali by sa maximálne dve kategórie za deň. Podľa počasia by bolo možné program upraviť. Kategória S8 by sa lietala vo štvrtok. Príchod by bol individuálny, kto kedy môže, ale  vo štvrtok ráno už môže byť kategória S8. Súčasťou tohto stretnutia by malo byť aj odložené školenie rozhodcov. Tu by mal byť hlavným garantom Zoran Pelagič. Bude v niektorom dni, kedy sa nebude súťažne lietať. V priestoroch letiska je k dispozícii miestnosť s možnosťou projekcie. Ostatný čas bude vyhradený tréningom a taktickej príprave. Pôvodný plán bol zorganizovať akciu v súčinnosti s leteckými modelármi, nedošlo však k dohode. Nevylučuje to možnosť že nás niektorý navštívia, alebo sa k akcii pripoja. Nebudeme však organizovať súťaže v F kategóriách. Viem že akcia počas pracovných dní je náročná na voľno, odpadla však účasť na MS a toto je jedna z možností ako v tohto ročných mimoriadnych podmienkach spojiť partiu.

Poslednou plánovanou akciou je účasť na otvorenej medzinárodnej súťaži v Slovinsku,  Ljubljana Cup   v dňoch 9-11.10 2020. Predstava je taká, že by sa akcie zúčastnila juniorská a seniorská reprezentácia. V pláne je  pre juniorov použiť finančné prostriedky na mládež, a pre seniorov časť prostriedkov plánovaných pôvodne na štartovné na MS. Účasť na akcii bude na dobrovoľnej báze.

Po dokončení tejto správy som dostal informáciu od Vasila o pripravovanej medzinárodnej súťaži v Lotyšsku v dňoch 24-26.7.2020. Prediskutovať túto akciu môžeme na najbližšej videokonferencii 30.06.2020 o 20,oo.

Vítané sú aj ďalšie návrhy a podnety ako obnoviť našu činnosť.

 

Michal Žitňan  predseda RRM LERMAS                             Trenčianská Teplá 28.06.2020