Zápisnica zo zasadania predsedníctva LERMAS 4.3.2022