Zápis zo zasadnutia rady raketových modelárov -12.3.2022