S-002 Talentovaní športovci

Download

Owner: webadmin

Last Updated: 11-11-2019 9:29

Share
DescriptionPreviewVersions
S-002-talentovani_sportovci.pdf

Smernica definuje kritériá pre zaradenie športovca LERMAS do zoznamu talentovaných športovcov a podmienky a mechanizmus rozdelenia príspevku PUŠ TŠ medzi týchto športovcov. Smernica prešla pripomienkovaním predsedníctva a rád. Tieto orgány odporúčajú prijatie smernice konferenciou LERMAS. Zatiaľ smernica nie je schválená konferenciou, a má teda odporúčajúci charakter.