Musím platiť členské príspevky do klubu aj do LERMAS ?

< Back
You are here:
Print

Áno.

Uhradením členského príspevku preukazujete príslušnosť k danej organizácii.

Previous Može byť modelár – člen klubu – organizovaný vo viacerých kluboch ?
Next Objavil sa názor, že nie je potrebné vstupovať do LERMAS a pre modelára je výhodnejšie zaplatiť nižšie členské v ZMoS ?
Table of Contents