Musím platiť členské príspevky do klubu aj do LERMAS ?

You are here:
< Back

Áno.

Uhradením členského príspevku preukazujete príslušnosť k danej organizácii.