Môže byť modelársky klub – organizačná jednotka – členom LERMAS ?

You are here:
< Back

Jednoducho povedané: nie.

Platná legislatíva zakazuje aby organizačné jednotky boli členmi iných organizácií. Členovia takéhoto klubu môžu založiť nové občianske združenie, ktoré sa môže stať členom LERMAS.