Môže byť modelársky klub – organizačná jednotka – členom LERMAS ?

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Jednoducho povedané: nie.

Platná legislatíva zakazuje aby organizačné jednotky boli členmi iných organizácií. Členovia takéhoto klubu môžu založiť nové občianske združenie, ktoré sa môže stať členom LERMAS.

Table of Contents