Može byť modelár – člen klubu – organizovaný vo viacerých kluboch ?

< Back
You are here:
  • KB Home
  • Členstvo
  • Može byť modelár - člen klubu - organizovaný vo viacerých kluboch ?
Print

Áno. Práva občanov na slobodnú a dobrovoľnú organizovanosť nemôžu byť dotknuté ani stanovami organizácií.

Modelár – fyzická osoba – môže byť členom toľkých modelárskych klubov, koľko uzná za vhodné.

Avšak v LERMAS môže byť registrovaný len za jeden klub – súvisí to s platbou členského v LERMAS, poistením a FAI registráciou.

Previous Aký je skutočný stav vzťahov medzi SNA a LERMAS ?
Next Musím platiť členské príspevky do klubu aj do LERMAS ?
Table of Contents