Može byť modelár – člen klubu – organizovaný vo viacerých kluboch ?

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Áno. Práva občanov na slobodnú a dobrovoľnú organizovanosť nemôžu byť dotknuté ani stanovami organizácií.

Modelár – fyzická osoba – môže byť členom toľkých modelárskych klubov, koľko uzná za vhodné.

Avšak v LERMAS môže byť registrovaný len za jeden klub – súvisí to s platbou členského v LERMAS, poistením a FAI registráciou.

Table of Contents