Rôzne témy, ktoré sa nehodia do iných kategórií

Skratky

Skratka Význam CIAM Comité International d’Aéromodelisme – Komisia aeromodelárstva FAI CP Cestovný príkaz FA Faktúra FAI FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE – Medzinárodná letecká federácia NEP Nariadenie Európskeho parlamentu NŠZ Národný športový zväz PUŠ Príspevok uznanému športu

Read more